I Birkemose Golf Club er FN´s 17 Verdensmål en meget vigtig del af klubbens CSR.
Vi arbejder i dybden med mange af verdensmålene til gavn for samfundet, medlemmerne og klubben i helhed.
Vi faciliterer fællesskaber i samfundet med stor opbakning fra mange virksomheder i landets hyggeligst miljø.
Her vil der løbende komme nyt om klubbens mange projekter.