Baneudvalget i Birkemose Golf Club er i gang med en større baneplan over de kommende år som betyder, at hullerne bliver endnu bedre.

Træbeskæring, drænarbejde og oprensning af søer er projekter som der arbejdes på denne vinter.

Vi ser frem til 2020, hvor vi glæder os til at have en flot og indbydende bane.

Banearbejdet bliver udført af klubbens greenkeepere og frivillige i Birkemose Golf Club.

Herunder arbejdes der på en jordvold bag green 3, som tidligere var en bunker.