Klubbens aktivitetsudvalg og greenkeepere er i gang med projektet, som giver bedre træningsfaciliteter og mere plads på arealerne.

Der er følgende aktiviteter igangsat for projektet:

1. Udslag fra græs på drivingrangen. Der påfyldes jord, således at der kommer en plan leje. Der sås græs til foråret.

2. Bag ved drivingrangen op mod greenkeeperbygningen, graves der jord af, så man får mere plads og området bliver mere indbydende.

3. Jord graves af skrænten bag ved golfbilerne, for at få mere plads til ind og ud kørsel af bilerne.

4. Ny indspilsgreen bliver igangsat snarest og der sås græs til foråret.

Vi ønsker gode træningsforhold for vore medlemmer samt gæster i Birkemose Golf Club.