Bestyrelsens beretning til forelæggelse på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 5. december 2023.

Vi vil indlede generalforsamlingen med at rejse os og mindes Svend Erik Holst Sørensen og Jan O Pedersen, som gik bort i det forgangne år. Tak

24. januar havde vi det første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os.

Derefter var der godkendelse af matchplaner og regelkursus den 7. marts.

Det blev besluttet, at 9 huller efter ønske fremover har deres egen fællesspisning, og de starter derfor kl. 09.00 fælles med 18 huller.

Der blev på generalforsamlingen sidste år taget en beslutning om, at vi skulle prøve at føre scoren på telefonen. Da ingen i bestyrelsen havde prøvet at sætte turneringen op i golfbox til dette, fik vi uvurderlig hjælp af Allan Nielsen. Stor tak til ham for at stå til rådighed for matchlederne.

23.05.23 drøftede vi opstarten 2023. Vi startede med at måtte aflyse et par gange pga. dårligt vejr, regn og frost. Vi havde i den forbindelse en god dialog med vores greenkiper Zigi om baneforholdene.

Vi havde i bestyrelsen selvfølgelig været meget spændt på, hvordan medlemmerne ville tage imod at skulle føre scoren via telefonen. Problemet kunne måske være, at man havde en ældre telefon. Alle har haft en positiv tilgang og taget godt imod de nye tider og virkelig forsøgt at blive dus med dette værktøj, ligesom alle har været gode til at hjælpe hinanden.

Til trods for lidt startvanskeligheder med indtastningen, fungerede det godt og når alle var hjemme efter runden, kunne matchlederne uddele præmier med det samme.

Vi snakkede om at udskyde tilmeldingen til mandag kl. 12.00, da der var ønsker fra medlemmerne om dette. Vi besluttede at tage punktet op igen efter sommerferien.

Vi overvejer at udskyde starten til kl. 10.00 i marts måned næste år, idet vi så forhåbentligt slipper for enten at udskyde eller aflyse matchen pga. dårligt vejr/baneforhold.

Sommerudflugten er der kun 6 tilmeldte. Vi vil sende en reminder ud til medlemmerne.

Poloerne er klar til at gå i trykken og det blev den blå farve

29. august. Indtastningen går fortsat godt, og medlemmerne er stadig positive.

Sommerudflugten er blevet aflyst, idet der kun var 17 tilmeldte. Vi snakkede om, at den måske har overlevet sig selv.

Vi blev derfor enige om, at spørge medlemmerne om dette ved tilmeldingen den 12. sep. via golfbox

Der er stadig poloer, der ikke er afhentet, og der var enighed om, at der skulle ringes rundt til dem, der mangler at afhente.

Det blev besluttet, at tilmeldingen til turneringen fremover udskydes til mandag kl. 12.00 – første gang fra den 12/9.

Dette betyder så, at der efter dette tidspunkt ikke kan ske nogen eftertilmelding.

Der blev snakket om vi skulle have en gul boldturnering eller en Texas Schramble mere. Det blev bestemt at ændre spilformen den 17/10 til Texas Scramble.

Vi besluttede at starttidspunktet bliver kl. 10.00 i marts måned 2024.

31. oktober. Det har været en god ting, at flytte tilmeldingen til mandag kl. 12.00. Rigtig mange benytter sig af muligheden for at vente med tilmeldingen.

Hjemmesiden med turneringsbestemmelserne skal i den forbindelse ajourføres.

Sommerturen blev drøftet. Den afstemning der havde være i golfbox, viste en ligelig fordeling af ja og nej stemmer. Vi blev enige om, at bede generalforsamling komme med forslag til en ny måde at lave en sommerudflugt på.

Birgit fremlagde spilleplan for sæson 2024, og vi snakkede om muligheden for andre spilleformer end den gængse for variationens skyld. Det kunne være Hallington, som er en noget anden måde at opgøre resultatet på end stableford.

Vi fik Generalforsamlingen på plads, og Bjarne sørger for at indkaldelsen sendes til medlemmerne.

Afslutning. Generelt har det være et godt år, og alle er mødt op om tirsdagen positivt indstillet og med godt humør. Tak for det.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Allan for din hjælp, når der var noget i golfsystemet, vi ikke har kunnet finde ud af eller måske ligefrem glemt i forbindelse med opsætningen.

Der skal også lyde en tak til Birgit for hjælpen med spilleplanen, sommerturen m.m. i løbet af året

Tak til de matchledere der møder op hver tirsdag hele året. Jeg håber I stadig vil hjælpe til næste sæson.

Tak til medlemmerne, for mange gode snakke rundt på banen.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året 2023

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

Formanden

Ervy Skou

Bestyrelsens beretning til forelæggelse på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 7. december 2022.

Vi vil indlede bestyrelsens beretning med at rejse os og mindes Per Møller der døde den 13. januar.

 1. januar blev der hold det første bestyrelsesmøde med konstituering, godkendelse af matchplaner, organisering af matcher m.v.

Birgit har fået lavet aftale med Hasse Gordon om regelundervisning 8. marts.

Vi vil bede Sigi om flere kopper til brækkede tees Der var en snak om mødetider og vi blev enige om, at mødetid/afhentning af scorekort er senest kl. 08.30 og at der er fælles samling i gården kl.08.45.

Bestyrelsesmødet den 1. marts her blev der snakket om sommerturen. Valget blev på Hovborg kro med spil på Kaj Lykke og Gyttegård. Hovborg kor ville imidlertid have senest tilmelding 4/7 og med en betaling på 300,- kr. i depositum pr. deltager. Valget faldt i stedet på Furesøcenteret med spil på lubker og Kalø.

 1. marts var der regelundervisning med 65 medlemmer heraf 7 nye.
 2. marts kunne vi endelig komme i gang mad at spille turnering. 61 tilmeldte på 9 og 18 huller. Vi kunne kun spille for ni.

Der var de første måneder problemer med scorekort som var forkerte i scores på hullerne og sammentællingen. Det gjorde at der var nogen som fik præmie de ikke skulle have haft. Ved fælles hjælp og forståelse blev der rettet op på dette og der er næsten ingen fejl mere, Tak for det.

 1. august blev der sendt en mail ud til medlemmerne med en skarp anmodning om ikke at brokke sig over hold inddelingen om tirsdagen.
 2. august: 37 glade golfspillere tog afsted til Lubker. Der var 30 grader og banen temmelig lang imellem hullerne. Alle kom hjem og så godt brugt ud. (måske på grund af hul 19.

Vi har haft en enkel Hul in One i år og det var Svend Erik Madsen og det skal dog også nævnes at Ove Lauritsen lavede en Eagle på hul 2.

 1. oktober meddeler Bent Emil, at han udtræder af bestyrelsen og dermed som formand, p.ga. længere tids sygdom. Vi forsøgte ellers med at vi kunne aflaste ham i en periode, men han mente ikke det var holdbart i længden.

Generelt har det været et godt golfsår med masser af godt humør krydret med sol og varme. Der har ikke være mange tirsdage hvor det har regnet.

Banen har igen i år været præget af megen varme og lidt regn

Lidt statistik: på 18 huller er der 44 spillere i snit som har spillet i 2022 og det er c. det samme som i 2021. På 9 huller var der ca. 20.3 i snit 2022 mod 14, 3 i 2021, så der er en lille fremgang at spore.

Jeg vil slutte beretning af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i år. Tak for jeres positive tilgang til samarbejdet i bestyrelsen.

Tak skal også lyde til alle medlemmerne, som troligt møder op tirsdag efter tirsdag, for at støtte op om klubben. Tak for mange gode snakke på runderne, det giver et godt billede af hvordan medlemmerne har det og hvad der rører sig.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

Ervy Skou

Bestyrelsens beretning til forelæggelse på den ordinære generalforsamling, tirsdag den 7. december 2021.

Vi vil indlede bestyrelsens beretning med at rejse os og mindes Elin Frederiksen, der døde den 19. december 2020. Elin var i flere år et aktivt medlem af Seniorklubbens bestyrelse. Vores tanker går til Elins efterladte med en stor tak for hyggeligt samvær i Seniorklubben.

Æret være Elin Frederiksens minde.

Middelfart Golfklubs Seniorklub meddelte os den 26. februar, at de ønskede at melde fra som venskabsklub. Der havde været vigende interesse fra deres medlemmer, og det samme var tilfældet hos os, så nu kom de først. Vi drøftede spørgsmålet om venskabsklubber på generalforsamlingen i 2019 og også i bestyrelsen og fandt frem til, at mange medlemmer kommer rundt på så mange baner, at vi ikke indgår ny aftaler.

Corona og dens restriktioner var stadig over os, selv om forsamlingsloftet blev hævet til 50 personer den 22. marts. De ny restriktioner viste sig at læne sig meget op af dem, vi allerede kendte, og på et bestyrelsesmøde 30. marts besluttede vi, at matcherne i Seniorklubben skulle oprettes i golfbox med tilmelding senest søndag aften kl. 1800. Herefter bliver holdene sat og der sendes en mail til spillerne med orientering om starttid, starttee og medspillere. Derudover besluttede vi, at herrespillere kunne slå ud fra rød tee, men blot skulle de selv printe scorekortet ud. Vi skylder i den forbindelse en stor tak til Claus, Karsten og Horst, som hver eneste mandag har sørget for, at samtlige scorekort og startlister er printet ud til os. Det har gjort arbejdet som matchleder meget nemmere, og alle matchlederne er glade for, at arbejdet med rækkeinddeling m.v. nu allerede er klaret af golfbox. Det gør arbejdet som matchleder og resultatopgørelsen meget lettere og hurtigere.

Vi glædede os til igen at kunne spille Seniorgolf den 6. april, men i løbet af natten og morgenen var der kommet sne, så starten blev udskudt til kl. 1000-1030. En del valgte at køre hjem, mens nogle at de hårde spillede 9-12-18 huller, da banen blev åbnet.

Men så den 20. april kunne vi endeligt spille Seniorgolf. 21 deltagere på 9 huller og 63 deltagere på 18 huller. Herligt at se.

 1. april meddelte Erling Tomhav, at han efter mange år ønskede at træde ud af bestyrelsen. Vi skylder Erling en stor tak for hans store arbejde i bestyrelsen de mange år han har været med, og for hans gode humør.

Vi havde gennem et stykke tid manglet matchledere til 9 hullers matcherne, så der var lavet noget benarbejde og noget mailskriveri. Heldigvis mødte 7 medlemmer op til en lille seance, hvor Birgit og jeg forsøgte at sætte medlemmerne ind i mysterierne, og heldigvis sagde alle ja til at tage en tørn, og det er vi rigtig glade for. Skulle der være flere, som har interesse i at gøre et stykke frivilligt arbejde som matchleder på både 9 og 18 huller, er I velkomne til at give en melding, så kommer I med på listen.

 1. april startede vi med, at scorekortene var printet ud og klar, og det betød, at der nu ikke mere var nogen kø ved printeren. Kaj Højgaard lavede Hole-in-one på hul 17 og fik en flaske whisky fra Seniorklubben.
 2. april blev den ledige plads i bestyrelsen besat. Ingen kunne huske, og ingen kunne se af notater fra Generalforsamlingen, hvem der var førstesuppleant, så under overværelse af Bjarne Olesen og undertegnede blev der spillet slagspil på Bag-ni mellem Ervy Skov og Per Lorentzen. Resultatet blev, at Ervy fortsætter som suppleant.

 

 1. maj var det er Herrens vejr. Vandet stod ned i stride strømme, og der var tilmeldt 32 spillere i alt. Kun 4 mødte op, og alle var enige om, at en runde golf ville være det samme som at tage et køligt brusebad i 4 timer.

 

 1. juli afholdt vi den generalforsamling, som skulle være afholdt i december 2020. Både beretning og regnskab var sendt ud i 2020, så det var lidt af en pseudoforestilling, men så var formalia overholdt.

 

 1. og 17 august blev Seniorklubbens traditionsrige sommerudflugt afholdt med golfspil på Himmelbjerg Golfklub i silende regnvejr. Ingen var tørre efter runden. Overnatningen og det sociale blev afviklet på Hotel Pejsegården i Brædstrup, og tirsdagens runde på Hedensted Golf Club. Den samlede vinder på turen blev Erik Feddersen, som tog godt for sig af præmierne. Enkelte spillere kom hjem fra turen med en forbedret kondition, nemlig de, der i Hedensted skulle gå adskillige kilometer for at komme frem til Hul 15 eller 16, og lige så langt for at komme tilbage til klubhuset.

 

 1. august lavede Thorkild Frederiksen Hole-in-one på hul 12 og også han fik en flaske Whisky af Seniorklubben.

 

 1. september holdt vi en anderledes og gratis golfdag, hvor også flexspillere var inviteret. Vi havde inviteret Erik Kolmos til at komme og holde et foredrag for os om livet som skleroseramt golfspiller. Først spillede 21 spillere 9 huller og 56 spillere 18 huller. Derefter diskede Helga op med sandwich og Erik Kolmos holdt sit spændende, sjove og tankevækkende foredrag. Vi tror, at alle gik hjem med et lidt andet syn på nogle af de skavanker flere går rundt med. Vi skylder en stor tak til Jubilæumsfonden for et tilskud, som gjorde dagen mulig for os.

 

Efteråret har som sædvanligt bud på dage med fint vejr, og dage med regn. Og næsten også som sædvanligt blev Bag-ni lukket ned i slutningen af oktober, men alligevel har vi været mange spillere om tirsdagen.

Hvad skal der så ske i 2022?

Vi vil igen planlægge sæsonen som vi plejer med regelundervisning, sommerudflugt og almindelige matcher. Vi vil igen afvikle Texas Scramble – og også for 9-hullers spillerne. Og så vil vi se, om vi evt. skal lade ”hele banden” spille fra rød tee – det kunne da være sjovt at prøve? Er der nogen af jer, som har nogle gode ideer, så sig endelig til.

Og så er vi i bestyrelsen i gang med at overveje, om præmierne er de rigtige. Er det rigtigt at gavekortene skal være fra Bistroen eller shoppen. Skal de i stedet være fra Storcenteret eller fra City-Kolding? Skal det være vin og golfbolde, eller skal det være noget helt andet. Er der spillere, der altid vinder, og er der spillere, der aldrig kommer hjem med en præmie? Vi er åbne for alle forslag, så kom bare ud af busken med jeres forslag og tilkendegivelser.

Jeg vil slutte beretningen af med en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne som med stor overbærenhed har måttet læse utallige mails og finde sig i utallige opringninger om ændringer af snart det ene og snart det andet. Tak fordi I er så positive og konstruktive i jeres tilgang til arbejdet i bestyrelsen. Og personligt vil jeg sige jer alle i klubben tusind tak for mange mails, telefonopkald og snakke i en svær situation.

Tak til alle jer medlemmer, som troligt møder op om tirsdagen og støtter op om klubben.

Vi glæder os til en ny sæson.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen