Bestyrelsens beretning 2019

Det er med blandede følelser, jeg kommer til at fremlægge denne beretning.

Først vil vi takke Johannes for den kæmpe indsats, som han har ydet som formand for Seniorklubben i de forgangne 7 år. Vi håber naturligvis ikke, at han helt dropper os, for så vil vi komme til at savne hans store viden om klubben samt han sønderjyske lune og lidt frække bemærkninger. Det vil være rart at kunne trække på begge dele i fremtiden.

Når det er sagt, skal vi til alvoren.

Vi er pt. 146 medlemmer, lidt færre end sidste år. Der er sket en rimelig stor udskiftning, hvor nogle har valgt at blive flexmedlemmer, men nye er kommet til. Rigtig hjertelig velkommen til de nye medlemmer, som vi håber, har fået en venlig og varm velkomst.

Året startede som vanligt med regelundervisning, hvor Ove Søby med stor ekspertise ledte 60 medlemmer gennem junglen af nye regler. Hvor stor succesen var, kunne man senere opleve på banen. Der var mange diskussioner undervejs, men øvelse gør mester, og efter næsten et år, er vi udlærte! Vi håber dog, at vi kan få Søby til at klare eventuelle ”små” mangler, ved starten af næste år.

Ved et tilbageblik på vejret, må vi sige, at sommeren lod vente på sig. Det var ikke en sommer som 2018, men derimod en typisk dansk sommer med sol og regn i hyppige skift. Men det hindrer ikke en golfspiller. Så der har været et fint fremmøde til vores tirsdagsgolf. I snit har der været 40 på 18 huller og 15 på 9 huller. Og den 18. juni satte vi rekord. Vi var 79 personer ude at spille. Det må man sige var en succes.

I år har vi haft mange nye matchledere, og vi vil takke for opbakningen. Vi har satset på, at der hver gang var et bestyrelsesmedlem sat på listen. Selvfølgelig kan der ved bytninger ske kiks, men i det store hele, har det virket.

Da der er et par meget stabile matchledere ved 9-hullerne, der stopper, skal I ikke holde jer tilbage med at melde jer som nye hjælpere.

Vores kasserer Bjørn, er en streng men retfærdig herre, og har ikke overladt til tilfældighederne, om man skulle spille 4 eller 5 rækker. Nej, der er strenge regler. Derfor er vi også endt med et fint overskud, som han vil fortælle om senere, når regnskabet fremlægges.

Pt. har vi to venskabsklubber: Toftlund og Lillebælt.

Toftlund har vi, pga. problemer med deres tilholdssted, ikke rigtig haft kontakt med i år.
Med Lillebælt har vi den aftale, at vi mødes hos hinanden hvert andet år, og i år var det os, der skulle besøge dem.
På trods af talrige opfordringer, mødte vi sige og skrive 10 spillere op i Lillebælt Golfklub.

Det giver mig så anledning til at spørge, om der er en fremtid i disse klubbesøg eller om det har overlevet sig selv mht. venskabsklubber.

Der er muligheder for at besøge andre klubber selv og i fællesskab. Vi kan spille gratis i Svendborg, Ringsted, Mollerup, Kellers Park, Værebro og Næstved. Plus, at der er utallig mange baner, hvor man i perioder i løbet af sommeren, kan spille gratis eller meget billigt.

Bestyrelse vil fremlægge et forslag til diskussion og afgørelse under punktet: Fremsendte forslag.

Så til vores årlige sommertur, som i år gik til Sønderborg.

Vi fik en dejlig næsten tør runde i Sønderborg Golfklub, men da vi spillede i Nordborg Golfklub, blev vi på det nærmeste – vasket væk!

Efter runden i Sønderborg mødtes vi i på hotel 6400, hvor vi fik en udmærket festmenu om aftenen, hvorefter vi hyggede os i adskillige timer. Vi havde som tidligere et lille problem med medbragte drikkevarer, som vi nok bør tage hensyn til ved næste udflugt.

Friske og udhvilede tog vi til Nordborg næste morgen, hvor en venlig sønderjysk dame ved navn Marie bød os velkommen og efter lidt sproglige forviklinger, fik vi startet på runden.

Som nævnt blev vi midt under runden overfaldet af et regnvejr, der gennemblødte selv den bedst klædte golfspiller, men vi fik afsluttet med maner og udråbet vinderne og totalvinderen for begge dage blev Per Lorentzen. Per fik overrakt vandrepokalen, som nu udsmykker hans hjem.

Vi vil naturligvis også tilbyde en tur til næste år. Hvor og hvornår bliver oplyst, når vi igen har valgt et supergodt sted at besøge.

Banen: På grund af den tørre sommer i 2018, var der en del at rette op på for vores nye greenkeeper H P Ingvordsen. Der blev lagt et stort arbejde i det, og banen var ok at spille på i forsommeren. Desværre måtte vi sige farvel til HP i september, og siden har et greenkeeperteam med stor entusiasme påtaget sig opgaven.

Som I sikkert har læst, er der store planer om forbedringer af banen, og man er allerede i fuld gang. F.eks. er der lagt en vold bag hul 3 samt mange andre tiltag, som jeg ikke vil gentage her. Man kan læse om dem i onsdagsmailen fra klubben. Men vi glæder os til forbedringerne, som sikkert bliver synlige i 2020.

Seniorklubben yder et væsentlig bidrag til vedligehold af golfbanen. Uden de frivillige hjælpere herfra, vil klubben være ”ilde stedt”. Tak for jeres store indsats.

Så til vores restaurant. Navnet er ændret til Birkemose Bistro, men ikke nok med det!

Vi har fået en fantastisk ny restauratør Helga Christiansen. Hun har højnet både servicen i restauranten og kvaliteten af maden. Det er mad lavet fra bunden på gode råvarer, På trods af sygdom har hun med hjælp af familie og venner holdt bistroen kørende.
Helga er meget glad for den modtagelse hun har fået af medlemmerne og siger selv, specielt af seniorerne, som frekventerer restauranten flittigt.

Vi har vores månedlige spisninger, som vi får til en absolut favorabel pris og Helga kommer gang på gang med små overraskelser til os. Tak til Helga og vi glæder os allerede til julefrokosten og til kulinariske oplevelser til næste år.

Vores træner Carsten Klingenberg holder stadig gratis kurser for medlemmer med handicap 36 og derover, samt kurser for små hold, hvor man selv kan komme med forslag til hvad man vil lære, til en favorabel pris.

Uden Claus Valter ingen Birkemose Golfklub. Så kort kan det siges. Han er en fantastisk manager, der med visioner og nytænkning, udvikler og manifesterer vores klub næsten overalt. I buissnes sammenhæng, socialt og globalt. Tak til ham!

Tak til mine kolleger i bestyrelsen og tak til jer alle for det gode fremmøde og den gode ånd i Danmarks hyggeligste golfklub.

Dette var ordene i 2019.
Birgit Lynggaard