Midlertidig lokal regel

Oplæg på banen

Midlertidig lokalregel er gældende fra d. 30. september 2021.

– Spillere må lægge op og rense sin bold, i det “Det generelle område”, som er hele banen med undtagelse af green, teested, bunkers og strafområder.

Hvis du ønsker at benytte lempelsen (muligheden for at ”lægge op”), gælder følgende regler:

  • Bolden skal markeres
  • Spilleren må rense bolden, når der tages lempelse.
  • Bolden placeres, indenfor størrelsen af et scorekort.
  • Bolden må ikke placeres nærmere hullet end den oprindelige position.
  • Bolden må ikke placeres i en hazard eller på green.
  • Bolden må ikke omplaceres, når handling er afsluttet
  • Hvis bolden efter at den er placeret (i hvile) flytter sig, og det med sikkerhed ikke er spilleren, der er skyld i bolden flytter sig, er det uden straf, og bolden skal spilles, som den ligger
  • Hvis bolden efter at den er placeret (i hvile) flytter sig, og det er spiller, der er årsag til dette, skal bolden genplaceres med et straf slag.

Hvis disse anvisninger om Vinterregler følges, har DGU givet tilsagn til at runden/turneringen kan være tællende, og der kan spilles EDS.

Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club.

Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club 2021

Markeringer

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Afstandsmærker på fairway (rød/100 m, gul/150m og hvid/200 m) angiver afstanden til forkant af green, i luftlinje. Sten ved kant af fairway angiver 150 m til forkant af green.

 

Ikke-flytbare forhindringer

Veje/Stier (ikke-flytbare)(F-17)
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Beskyttelseshegn omkring greens er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (F-1)

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Sten mm. som ikke-flytbare forhindringer(F-18)
Sten som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Slag mod sø, som ikke er synlig fra teested
(Gælder på hul 4,11 og 15)

1) Bolden slås fra teestedet mod en sø, som ikke er synlig fra tee-stedet. Der vælges at spille en provisorisk efter 17.1d stk. 1

2) Oprindelig bold findes inden for søgetiden.

Da der er valgt at spille en provisorisk bold, har spilleren nu følgende valgmuligheder:

  1. a) spil bolden som den ligger, eller
  2. b) fortsætte med den provisoriske bold, der bliver bolden i spil.

Andre muligheder efter 17.1 i forhold til den oprindelige bold er ikke mulig.

 

OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 strafslag

 

Ordensregler.

Færdsel på privat ejendom uden for out of bounds markeringer (alle hvide pæle som omkranser banen), samt i slugten på hul 11 er forbudt.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne.

 


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60