Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club.

Midlertidig lokal regel
Oplæg på banen
Enkelte områder på golfbanen er lidt tørre og andre områder er lidt plaget af fugle, der hakker i græsset. Derfor er der indført oplæg som beskrevet her.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.”

Denne regel kender mange som ”vinterregler” og der kan stadig hcp reguleres.

Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club 2020

Markeringer

Hvide markeringer: Out of bounds
Røde/Gule markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top: Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Afstandsmærker på fairway (rød/100 m, gul/150m og hvid/200 m) angiver afstanden til forkant af green, i luftlinje. Sten ved kant af fairway angiver 150 m til forkant af green.

 

Ikke-flytbare forhindringer

Veje/Stier (ikke-flytbare)(F-17)
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Beskyttelseshegn omkring greens er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (F-1)

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Sten mm. som ikke-flytbare forhindringer(F-18)
Sten som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Slag mod sø, som ikke er synlig fra teested
(Gælder på hul 4,11 og 15)

1) Bolden slås fra teestedet mod en sø, som ikke er synlig fra tee-stedet. Der vælges at spille en provisorisk efter 17.1d stk. 1

2) Oprindelig bold findes inden for søgetiden.

Da der er valgt at spille en provisorisk bold, har spilleren nu følgende valgmuligheder:

  1. a) spil bolden som den ligger, eller
  2. b) fortsætte med den provisoriske bold, der bliver bolden i spil.

Andre muligheder efter 17.1 i forhold til den oprindelige bold er ikke mulig.

 

OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 strafslag

 

Ordensregler.

Færdsel på privat ejendom uden for out of bounds markeringer (alle hvide pæle som omkranser banen), samt i slugten på hul 11 er forbudt.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne.

 


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60