Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club.

BIRKEMOSE GOLF CLUB – Kolding

Midlertidig lokal regel:
“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med en køllelængde og i det generelle område, ikke nærmere hullet.”

Lokalregler for 18 huls banen Birkemose Golf Club 2019

Hvide markeringer:

Out of bounds

Røde/Gule markeringer:

Strafområder

Blå markeringer:

Areal under reparation

Grøn top:

Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Veje/Stier (ikke-flytbare)(F-17)
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Beskyttelseshegn omkring greenser ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (F-1)

Sprinklere.(F-5)
Lempelse for gene fra en ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.
Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:
Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

Droppezone (E-1.1)
Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 13, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:
Tage lempelse efter Regel 17.1 eller
Som en ekstra mulighed, droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Træer med støttepæleer ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Provisorisk bold for en bold i et strafområde(B-3)
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdetpå hul 4, 11, 12, 15, 16, kan spilleren spille en provisorisk boldefter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske boldmå spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted(se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone er tilgængelig for dette strafområde, kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk boldefter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske boldbliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdetinden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

 • Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske boldikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slagog eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
 • Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske boldspillerens bold i spil.

Sten mm. som ikke-flytbare forhindringer(F-18)
Sten som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Lempelse på modsat side af rødt strafområde(B-2.1)
Når en spillers bold er fundet i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i et hvilket som helst rødt strafområde, der falder sammen med banens ydre grænse, og at det punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen af strafområdet, er på out of bounds siden af det pågældende strafområde , må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe den oprindelige bold eller en anden bold på den modsatte side af strafområdet:

 • Referencepunkt: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunktet: To køllelængder, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Må være i ethvert område af banen, undtagen det samme strafområde, men
  • Hvis mere end ét baneområde er placeret inden for to køllelængder af referencepunktet, skal bolden komme til at ligge stille i lempelsesområdet i samme baneområde, som bolden først rammer, når den droppes i lempelsesområdet.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Forkert green(D-4)
Hvis spilleren ved spil på et hul, skal tage lempelse efter Regel 13.1f, fordi dennes bold kom til at ligge stille på greenenpå et andet hul, eller atgreenener til gene for dennes stanceeller område af tilsigtet sving:

For at findelempelsesområdet, der skal bruges, defineres greenenpå hul 8 til at indbefatte fairwayområdet inden for to køllelængder fra kanten af greenen.
Det betyder, at nærmeste punkt for fuld lempelseheller ikke må have gene fra dette område foruden selve greenen.

 

OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 straffeslag

For spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med regel 14-3. Spilleren bliver diskvalificeret, uanset om han har anvendt nogle af disse yderligere funktioner på runden.

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Afstandsmærker på fairway (rød/100 m, gul/150m og hvid/200 m) angiver afstanden til forkant af green, i luftlinje.

Ordensregler.

Færdsel på privat ejendom uden for out of bounds markeringer (alle hvide pæle som omkranser banen), samt i slugten på hul 11 er forbudt.
Prøvesving på teestederne frabedes.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60