Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club.

BIRKEMOSE GOLF CLUB – Kolding

Lokale regler for 18 huls banen

1. Banemarkeringer:

a: Hvide pæle:                                                           Out of bounds
b: Gule pæle (mærker):                                              Vandhazard
c: Røde pæle:                                                             Parallel vandhazard
d: Blå pæle:                                                                Areal under reparation, AUR
e: Blå pæle med sort top:                                           Areal under reparation med spilleforbud
f: Grønne pæle:                                                          Droppezone

 

2. Alle fastanbragte sprinklerhoveder, inden for en afstand af 2 køllelængder fra green: lempelse i henhold til tillæg I, afsnit B, punkt 5 i Golfreglerne.

 

3. Sten der angiver 150 meter til forkant green, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b

 

4. Områder der er skadede p.g.a. skyllerender giver ret til lempelse efter regel 25.

 

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1 anvendes.

6. En bold der krydser vejen bag 9. green er stadig out of bounds.

7. Nyplantede træer, træer med støttepæl, vækstrør eller plantespiraler er en ikke-flytbar forhindring. Lempelse i h.t. Regel 24-2b.

OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: Tab af hul
Slagspil: 2 straffeslag

8. For spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med regel 14-3. Spilleren bliver diskvalificeret, uanset om han har anvendt nogle af disse yderligere funktioner på runden.

9. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Afstandsmærker på fairway (rød/100 m, gul/150m og hvid/200 m) angiver afstanden til forkant af green, i luftlinje.

Ordensregler.

 

Færdsel på privat ejendom uden for out of bounds markeringer (alle hvide pæle som omkranser banen), samt i slugten på hul 11 er forbudt.
Prøvesving på teestederne frabedes.

 

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60