Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Birkemose Golf Club,

mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00 i Café Birkemose.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Forelæggelse af forslag til budget og medlemskontingenter.

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på kr. 100,00 for alle medlemskategorier, undtaget aktive juniorer og yngre.

Forslag fra bestyrelsen.

Der er ikke fremsat forslag.

Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke fremsat forslag.

Valg er bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår Lars Ejlerskov Nielsen, Finn Vedel og Bjarne Eriksen, alle accepterer genvalg.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Susanne Thuesen-Lund accepterer genvalg.

Valg af ekstern revisor.

Bestyrelsen foreslår Beierholm genvalgt.

Eventuelt.