Beretning 2019

2019 bød på 2 ting som gav udfordringer i Birkemose Golf Club, vand og udskiftning i personalet.

2019 startede i marts måned med en speciel generalforsamling, der bød på mange nye ansigter i bestyrelsen, og samtidig gav det nye øjne på nogle ting. Men det lykkedes os uden en ekstraordinær generalforsamling, at danne en bestyrelse, som satte sig sammen og fik sat rammerne for året.

2019 bød desuden på oprettelsen af et baneudvalg, som består af en bred skare af medlemmer fra diverse medlemsgrupper. Målet var at skabe et bedre informationsmiljø, og en lettere kommunikation. Det er stadig bestyrelsen som laver de sidste godkendelser på de forslag som kommer via baneudvalget.

I starten af maj bød vi Helga velkommen i restauranten, som hurtigt blev omdøbt til bistro. Vi er utrolig glade for at have Helga ombord i Birkemose, hun er et stort aktivt for klubben og området i det hele taget. Vi håber endnu flere bakker op om hende i 2020, hun har i hvert fald opbakningen fra os i bestyrelsen. Vi håber det er en samarbejde som kan forsætte i mange år, det har også krævet nogle investeringer at få køkkenet, det både økonomiske, men bestemt også fysiske investeringer i rengøring!

Den næste gang som gav os udfordringer i 2019 var vores greenkeepere, det startede med at vores EGU elev Marc stoppede, op til sommerferien. I slutning af sæsonen en opsigelse af HP, da vi ikke synes at de ting som blev sagt og gjort hang sammen, måtte vi finde en anden løsning. Vi er godt klar over at banen i 2019 ikke stod, som vi ønskede det, men vi var nødt til at prøve at give det tid inden vi tog en ny beslutning. Men heldigvis har vi i Siggi fået os en ny chefgreenkeeper, som har en helt anden tilgang til tingene. Vi forventer ikke mirakler, men vi kan se rigtig mange positive tendenser allerede selvom banen er meget våd. Hele maskinparken er total rengjorte, smurt og klar til den nye sæson.

Når vi lige er ved greenkeeperne, så lad mig præsentere vores hold til 2020: Siggi, Chefgreenkeeper, Mikael, ansat på fuldtid, Mikael startede hos os i efteråret via 19i19 projektet, og hans udvikling har været rigtig positiv. Mikael brænder for klubben og for at hjælpe os. Kim har vi også med os i 2020, Kim har efterhånden været hos os i rigtig mange år, og i 2019 fik han konstateret kræft og har været igennem et længere forløb, vi håber at se ham frisk og klar på banen igen. Frederik, starter i mesterlære 1/4, så har vi desuden Thomas som hjælper igen i år med klipning, samt ikke mindst vores mandagshold, og alle øvrige i aktivitetsudvalg og baneudvalg. Vi har fået Finn ind som mekaniker på 8(er det ikke 9?) timer om ugen, til at lave løbende service og vedligeholdelse, af maskinparken. Så lad os byde Siggi, Mikael og Finn velkommen i deres nye jobs, samt tillykke til Frederik med din udvikling.

Vores shop som er ejet af Golfnetwork Denmark har haft en god fremgang i 2019, det smitter også af på golfklubben, da vi modtager 10% af alt salg inkl de opmålinger osv der foregår i Stensballe. Vi håber rigtig mange vil støtte op omkring shoppen og benytte den, og mangler man noget så er jeg sikker på teamet står klar til at hjælpe med en løsning. Vi er rigtig glade for dette samarbejde og håber det kan forsætte i mange år, det er dog en forudsætning at det er rentabelt for Golfnetwork Denmark, og det betyder selvfølgelig at vi som medlemmer skal støtte op det vi nu kan.

Carsten er stadig hos os som træner, og vi er rigtig glade for samarbejdet, og Claus og ham har et godt samarbejde i dagligdagen, og Carsten er inde over rigtig mange opgaver udover trænergerningen. Carsten passer godt ind i klubben.

Claus passer stadig forretningen i dagligdagen nu på 5. sæson, han er vellidt blandt vores medlemmer. Claus er involveret i rigtig mange projekter, og han har været rundt i DK her i løbet af vinteren for at fortælle om vores social økonomiske arbejde, og som han sagde den anden dag 15 ud af 17 verdensmål, det er kun krig og fattigdom vi ikke direkte har den helt store indflydelse på. Dog handler det selvfølgelig også i det små om at undgå krige, men via konstruktiv dialog lave udvikling.

Så en stor tak til jer alle

Året i en golfklub byder på rigtig mange spændende opgaver som bestyrelse, der er løbende ting der skal godkendes og retningslinjer der skal udstikkes, desværre kan vi ikke altid imødekomme alles ønsker og nogle ting tager lidt mere end 1 sæson for gennemførelse. De væsentligste opgaver for os i bestyrelsen er at sikre rammerne, de fleste ting gennemføres af den daglige stab i golfklubben, og vi forsøger, at undgå at blande os i dagligdagen, men hjælper naturligvis til ved alle større opgaver. Så i den forgangne sæson vil jeg gerne give en stor tak til Claus, han har virkelig sørget for mange ting i løbet af sæsonen. Projekt 19i19 har høstet meget ros og opmærksomhed rundt om i DK, og alt vores arbejde med FN’s 17 verdensmål, ligger os meget på sinde i alle opgaver vi involverer os i. Vi var via dette indstillet til årets forening i Kolding kommune, men desværre vandt vi ikke prisen her i tirsdags. Tilsvarende har vi været indstillet til årets CSR pris af Erhvervsstyrelsen og nåede helt til finalen blandt de 3 finalister på landsplan.

Projekt 19i19 har båret frugt, vi har sørget for at få fokus på området for især folk som ikke er helt jobparate, vi har via vores samarbejdspartnere sendt folk ud i diverse virksomheder, samt selv også fået udbytte af dette. Det har ændret fokus i hele Kolding kommune. Social økonomi og cirkulær økonomi ligger os meget på sinde, vi arbejder derfor også pt på at opdatere vores varmekilder i golfklubben, til et mere bæredygtig løsning hvor vi i samarbejde med Knud får ført en varmeledning ned og forsyne hele golfklubben med bio-varme. Vi satser på at vi til efteråret har fået hele dette projekt på plads, det vil spare golfklubben for ca 60000 kroner årligt. 19i19 afløses ikke direkte af 20i20, men vi har stadig et samarbejde med jobcenteret, hvor vi har 1 tilknyttet person, som i samarbejde med Birkemoses samarbejdspartnere skal sørge for at få endnu flere ledige og socialt udsatte ud i diverse småjobs. Birkemose vil også komme til at have 3-4 personer via denne ordning i 2020, og vi skal udvikle et koncept for Kolding Kommune, som de kan videreføre i andre virksomheder.

De sidste mange års arbejde i golfklubben med Kolding kommune har været frugtbart både økonomisk men også især vores omdømme og renome som golfklub ikke er et sted for snober, men faktisk folk der bekymrer sig om samfundet.

Vi var igen i år på Ferie for alle, med den hidtil største stand, hvor der igen i år blev samlet penge ind til KidsAid og vi satte rekord for indsamling, så en stor tak til alle der deltog som medhjælpere i weekenden. Vores blinde hul, var afløst af en ø green, og det var et stort tilløbsstykke. Salget af greenfees var begrænset, men igen hele synligheden af Birkemose Golf Club, er meget mere værd end en omsætning. Det giver os en masse goodwill, rundt om i Golf danmark.

I 2019 blev vi godkendt som almennyttig forening, som betyder at vi kan få en større momsrefusion, vi forventer at kunne få ca. 100000 om året. Dog er det et beløb der varierer fra år til år, da det kommer an på antal ansøgere, og der er en fast pulje der uddeles. Som lovet da vi lavede indsamlingen, bliver alle pengene brugt på banen, og under orienteringen fra baneudvalget kan I se hvad vi har brugt pengene til. Tusind tak til alle jer, der donerede 200 kr. og dermed gjorde det muligt.

Vi bruger meget energi og tid på at finde måder at forbedre økonomien i golfklubben, den ene måde er flere medlemmer, men desværre så er det ikke altid lige nemt. Så derfor skal vi finde alle de muligheder vi kan, den ene vej er via fonde og vi har en lille skare i vores fondsudvalg som arbejder med at lave disse, men vi kunne godt bruge nogle flere hænder til at lave disse ansøgninger, ideer er der nok af, men vi kan godt bruge nogle flere til at hjælpe med at søge hos fondene.

Generelt så oplever jeg miljøet i golfklubben som rigtig positiv, der er altid nogle ting som ikke går helt som man forventer, men husk altid der er gjort det bedste man kunne, og ting gøres i bedste mening og aldrig for at generere nogen.

Der ligger et par projekter i støbeskeen, den ene er stadig teestedskilte, vi har investeret meget i flere skilte på banen, da en del af den kritik vi får fra vores gæster er at der mangler skiltning på banen. Vi håber snart at have en løsning klar omkring nye teestedsskilte snart, det er dog en større omkostning at skifte og vi vil pt hellere stoppe penge i at få standen på banen til et højere niveau.

Medlemssituationen generelt i de danske golfklubber er presset, det er den også i Birkemose, der skal fodres nedefra da vi løbende oplever et frafald i de ældre generationer. Birkemose har gennem en årrække uddannet rigtig mange golfspillere, nogle er blevet i golfklubben, nogle er taget andre steder og nogle er stoppet med golf igen. Vil sige en stor tak til alle involveret i denne opgave, det er et stort stykke arbejde som bliver gjort hvert år. Vi vil i de kommende år skulle kigge på andre muligheder for at fastholde medlemmerne og tilbyde nye løsninger.

 

Jeg vil gerne slutte med at rette en stor tak til alle de frivillige i diverse udvalg, klubber i klubben, shop osv. En stor tak skal lyde til alle vores samarbejdspartner, både de som støtter os økonomisk, men bestemt også de som giver støtte på anden vis.

En stor tak til Helga for at have sikret golfklubben et omdrejningspunkt om bistroen hvor folk samles, nyder en vand, øl, en bid mad eller bare en god historie fra golfrunden.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Knud, uden hans velvilje havde vi ikke nogen golfbane, vi har et rigtig godt samarbejde med Knud, og vi har en stor gensidig respekt for hinanden.

Uden medlemmer ingen klub, og uden frivillige ingen klub. Begge dele er vigtige for en golfklub, og derfor ligger det mig meget på sinde at vi skal vartage begge dele med største respekt. Vi skal også huske at vi som medlem / frivillig også er medvirkenede til at tingene fungerer optimalt. I birkemose kan alle tale med alle, og der er aldrig en dør lukket hvis man har et spørgsmål, vi gør alt hvad vi kan for at orientere om de vigtige ting for medlemmerne.

En stor tak til alle frivillige, enhver indsat er værdsat, om det er 2 timer til en forårsoprydning eller 8 timer hver mandag, så hjælper alle de som har lyst på det niveau de kan. Ingen hjælp er for lille.

Vi har i år indført et indlæg fra alle udvalg, derfor er der i beretningen ikke medtaget så mange ting fra diverse områder på og omkring banen, det vil jeg lade de respektive udvalg stå for.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen

 

Referat af generalforsamling den 9. marts kl. 19.00 i Birkemose Golf Club.

 

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Claus Hagedorn Schultz – Valgt.

 

Indkaldelse til Generalforsamling modtaget den 14. februar, korrekt indkaldt.

 

2. Max 3 min fra hver udvalg:

 • Fondsudvalg – Bord-Bænkesæt, storkerede ny ved hul 10 og renovering af den gamle storkerede. Der blev efterspurgt flere hænder til udvalget.
 • Baneudvalg – indlæg fra Jens Christian Sørensen.

Formålet med udvalget var at have en bred skare af medlemmer repræsenteret og derved få en bedre kommunikation.
Baneplanen, bliver offentliggjort på hjemmesiden, således alle kan følge med i planen

Greens:

Større Greens.

Nye Flagstænger og Kopholdere.

Beskyttelse af sprinkler.

Bunkers:

Bag Green 3 – der bliver sået græs + en lille vold.

Green 13 – bunker før green bliver sløjfet, der bliver lavet en bunker bag ved green.

Green 17 – der bliver lavet en bunker foran green.

Tee Steder:

Ny tee 13 åbnes.

Tee 5 færdiggøres.

Tee 7, 12 og 17 forhøjes.

For de penge medlemmer har sponsoreret er der købt en Vertikalskærer.

 

Øvrigt:

Beplantningsplan – flere træet, bla. mellem hul 4 og 7, og flere andre steder

Plejeplan – kommer på hjemmesiden

Og meget andet…

 

 • Begynderudvalg:

Ny struktur for begyndere:

Ove Søby. Formand, Sekretær og Regelunderviser.

Preben Bagger, Regelunderviser.

Jan Madsen.

Horst Niesobski.

Leo Kristensen.

Ulrik Pedersen.

Stefan Høybye, Regelunderviser.

Klubbens Træner, Carsten Klintenberg.

 

Begynderudvalget har besluttet at opruste undervisningen i det, som DGU nu kalder God Golf og som tidligere hed ”etikette”.

Kort sagt: Hvordan kommer du bedst rundt på en golfbane?

Derfor udbygges teoriundervisningen med en form for banetræning, hvor de nye golfspillere ”spiller” fire huller på Pay and Play banen sammen med en mentor.

Teoriundervisningen vil normalt forløbe sådan:

Mandag og onsdag kl. 18-21:

Regelundervisning inkl. undervisning i God Golf.

Torsdag kl. 17-ca. 18.30: Ud på Pay and Play banen medmentor.

Torsdag kl. 19-20: Regelprøve.

Der lægges i 2020 forsøgsvis slagprøver ind i forbindelse med kaninturneringerne

½ timer før turneringsstart.

Alle nybegyndere har ”mødepligt” til at deltage i minimum 2 kaninturneringer med en mentor.

 

Der er 2 handicaptrin som skal nås, første Hcp 19, så kan medlemmet tage Slagprøven, og ved Hcp 17 er medlemmet gået igennem lille bane og kan melde sig til ”banepræsentationsrunde” på stor bane.

Der tilknyttes et mentorkorps ved oprettelse af et nyt hold.

Mentorerne præsenteres for holdet, enten i forbindelse med teoriaften eller 1. træningsaften.

(evt. til 3. teoriaften, hvor vi alligevel skal bruge mentorer til banetræning af teorispørgsmål.)

De mentorer, som tilknyttes, bliver også de primære mentornavne, som vil fremgå af hjemmesiden.

Mentorerne kan naturligvis flekses undervejs, men formålet er at sætte navn og billede på holdets mentorer.

Slagprøver:

Herrer skal med et 7-erjern på Drivning Range kunne slå: 75 m.

Damerne skal med et 7-erjern på Drivning Range kunne slå: 50 m.

Alle skal så slå over og op af bunkeren, ca. 6 ud af 10 bolde.

Begynderudvalget står desuden for målrettede kurser for klubbens medlemmer, eks. de nye 2019-regler samt sæsonstart for seniorklubben, hvor vi genopfrisker reglerne.

Klubbens øvrige medlemmer tilbydes regelopdatering efter behov.

Fastholdelse af medlemmer v/Carsten Klingenberg:
Opfølgningsmøde mod slutningen af praktisk træning med orientering om de videre muligheder i klubben.

Birkemose Golf Club tilbyder til alle spillere med fuldt medlemskab og som har over 36 i Hcp., at de i 2020 kan melde sig fællestræning med klubbens pro, dog max 6 gange.

 • Eliteudvalg og Juniorudvalg: Der er 2 hold i herre og 1 damehold i 2020, samt arbejdes der på en bredere og bedre træning for junior og ynglinge
 • Turneringsudvalg – Der mangler sponsorer til månedsturneringer, og der vil blive afholdt samme antal turneringer i 2020, de kan ses i Golfbox, husk at støtte op. Samtidig mangler der stadig et par sponsorer
 • Aktivitetsudvalg – Der er udrettet rigtig mange ting i årets løb i aktivitetsudvalget, herunder det faste mandagshold, der må gerne komme flere til at byde ind på de opgaver som ligger, så vil der blive oprettet mindre grupper som får faste opgaver
 • Regionsgolf – Horst er blevet Koordinator 1 a,b,c,d, og Bent Madsen for Senior og Veteran
 • Seniorklubben – ingen der havde noget.
 • Ladies Section – 31-03, Greensome 9 huller, der er altid plads til flere kvinder, til at mødes og spille q gang om ugen
 • Mens Section – 60 medlemmer, spil sjove turneringer, 8 seriøse turneringer. 1-2 udflugter, dog i år kun 1., Der er altid plads til flere medlemmer, som gerne vil mødes og spille med nye personer. Der er en god indslusning for turneringsleder sørger for at blande boldene godt hver gang

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Der blev spurgt ind til hvorfor Administrationsomkostninger var så høje nogle ville gerne have beløbene specificeret ud, men Lars oplyste, at det vil de ikke blive, da beløbet blandt andet indeholder Løn som ikke vedr. medlemmerne m.m.

Regnskabet godkendt.

4. Forelæggelse af forslag til budget og medlemskontingent:

Bestyrelsens foreslår samme kontingentsats – vedtaget

Der er ikke modtaget noget fra medlemmer.

Kontingent er derfor fortsat:

 • Fuldtidsmedlemskab kr. 5800,-.
 • Fleks Plus kr. 2600,-.
 • Fleks kr. 1400,-.

 

5. Forslag fra bestyrelsen:

Forslaget er under eventuelt.

 

6. Forslag fra medlemmer:

Der er kommet et forslag om at personerne i bestyrelsen kun må bestride en post.

Dette tager bestyrelsen til efterretning.

Forslaget er kommet for sent ind til at blive et punkt på dagsordenen.

 

7. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår:

Susanne Thuesen Lund

Erik Sørensen

 

8. Valg af suppleant:

Der var ikke indkommet nogen forslag – Horst og Jacob Thomsen stillede op, ved afstemning blev Jacob Thomsen valgt som suppleant, med 36 stemmer – Horst fik 27 stemmer, der var 1 blank og 2 valgte ikke at stemme.

 

 • Valg af ekstern revisor:

Bestyrelsen foreslår Beierholm genvalgt = Genvalgt.

 

 • Årets klubmedlem:

Birgit og Laust. Stort tillykke for den megen hjælp i mange henseender.

 

 • Eventuelt:

Diskussionsemne fremtidige kontingentforhøjelse på forskudt basis – skal med som

punkt i 2021 og evt. være gældende fra 2022.

Der efterspørges efter en Bunker ambassadør og muldvarpe ambassadør.

Mere opbakning så Firkløver bliver brugt lidt mere.

Evt. lille bane i Golfboks.

 

 

Bestyrelsen består i dag af:

 

Formand: Lars Ejlerskov Nielsen.

Næstformand: Jens Chr Sørensen.

Kasserer: Lars Ejlerskov Nielsen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Erik Sørensen.

Flemming Rasmussen.

Susanne Thuesen Lund.

Suppleant: Jacob Thomsen.