Generalforsamling i LS

Referat af generalforsamling i Ladies Section i Birkemose Golf Club tirsdag den 19.09.23

Der var mødt 17 af de 29 betalende kvinder i LS op til årets generalforsamling.

Punkt 1 – Valg af dirigent:

Anette Dencker tog tjansen som dirigent.

Punkt 2 – Forkvindens beretning:

Se vedhæftede bilag.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse:

Indtægter for kr. 4.281,16 (29 medlemmer + renter) og udgifter for kr. 4.595,90. Der overføres kr. 2.934,04 til næste år. Dorte Madsen har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Ingen indvendinger til regnskabet fra medlemmerne.

Punkt 4 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Dorte Kock og Lone Kühne var på valg. Ingen af de to ønskede genvalg.

Dorte Madsen og Anne Charlotte (Lotte) Vestergård Larsen blev valgt som nye bestyrelses-medlemmer.

Punkt 5 – Valg af 2 suppleanter:

Pia Wittig og Camilla Zerlang Mølgaard var på valg. Camilla ønskede ikke genvalg.

Pia Wittig og Lene Moser blev valgt som suppleanter.

Punkt 6 – Valg af revisor:

Bente Jensen blev valgt.

Punkt 7 – Indkomne forslag:

7a: Bestyrelsen foreslår fastsættelse af dato for fællesspisning i vinterhalvåret samt medlemmernes input til hvilke aktiviteter de ønsker i den kommende sæson (ture, Pink Cup og lign.):

Fællesspisning arrangeres – dato meldes ud af bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Flere ture måtte evt. ønskes – gerne uden minimumsantal som krav – og måske med forskellige former for præmier – og måske hvis lille tilslutning kan tur evt. laves så det ikke er LS der betaler præmierne. Evt. også en ”spontan tur” med blot en meddelelse i Messenger gruppen om en tur i weekenden med kort tilmelding. 2 ture planlægges af bestyrelsen.

Pink Cup – bestyrelsen undersøger om det skal afholdes – det kræver en stor indsats.

7b: Ændring af navnet Ladies Section (fremsendt af Lisbeth Braae):

Efter debat blev forslaget trukket retur, da der ikke kunne findes på et nyt navn. Kan evt. overvejes til næste års generalforsamling.

7c: Straffen for putts i puttingkonkurrence nedsættes fra 5 til 3 slag (fremsendt af Lisbeth Braae):

Det blev ikke vedtaget.

7d: Ønske om at drømmerunden bliver offentlig tilgængelig fremover (fremsendt af Lisbeth Braae

og Jette Hansen):

Medlemmerne besluttede, at drømmerunden fremover skal være offentlig tilgængelig.

7e: Underudvalg til bestyrelsen (fremsendt af Jette Hansen):

Aktivitetsudvalg oprettet – Jette Hansen, Lisbeth Braae og Anne Eg. De vil i samarbejde med bestyrelsen stå for at få nogle aktiviteter sat i gang.

Weekendturen med overnatning står Karen Bjørnskov Pedersen og Linda Daugaard-Hansen for.

Matchleder – evt. skiftes til at være forskellige – Dorte Madsen vil gerne tage tjans også – bestyrelsen tager stilling til hvordan det skal fungere.

7f: Tidligere starttider f.eks. fra kl. 15.00 (fremsendt af Jette Hansen):

Det blev ikke vedtaget.

Punkt 8 – Fastsættelse af kontingent:

Der er lagt et forsigtigt budget – lagt på 25 medlemmer. Budget lavet med et underskud på kr. 150,00.

Det blev besluttet, at kontingentet i 2024 forbliver på kr. 150,00. Så kan det tages op næste generalforsamling om det evt. skal stige i 2025.

Punkt 9 – Eventuelt:

Mandagspigerne:

De skal inviteres til at komme og spille med en af gangene.

Messenger-gruppen:

Susanne fortsætter med at administrere messenger-gruppen. Nye medlemmer skal oprettes i gruppen – husk at oplyse hvad din profil hedder så Susanne har en chance for at finde en.

Drømmerunde/birdies:

Vindere: 9-huller – Lene Moser Pedersen. B-rækken 18-huller – Helle Schmidt Madsen. A-rækken 18-huller – Dorte Madsen.

Flest birdies – Bente Jensen vandt denne konkurrence med i alt 5 birdies (af de i alt 24 birdies).

Birdies:

Susanne prøver om hun kan lave et ”birdies-træ” så det fremover kan bruges i stedet for som det har været brugt de senere år.

Annette afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Referent:    Dorte Kock

Dato:          27.09.23


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60