Generalforsamling i LS

Referat af generalforsamling i Ladies Section i Birkemose Golf Club tirsdag den 27.09.22

Der var mødt 21 af de 28 betalende kvinder i LS op til årets generalforsamling.

Punkt 1 – Valg af dirigent:

Anette Dencker tog tjansen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt med mail til alle LS-medlemmer udsendt pr. 12. september.

Punkt 2 – Forkvindens beretning:

Se vedhæftede bilag.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse:

Indtægter for kr. 4.205,00 (28 medlemmer) og udgifter for kr. 4.763,00. Der overføres kr. 3.248,78 til næste år. Dorte Madsen har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Ingen indvendinger til regnskabet fra medlemmerne.

Punkt 4 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Jane Rasmussen og Helle Schmidt Madsen var på valg.

Anni Borg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Helle Schmidt Madsen blev genvalgt.

Punkt 5 – Valg af 2 suppleanter:

Pia Wittig og Camilla Zerlang Mølgaard var på valg. Begge modtog genvalg.

Punkt 6 – Valg af revisor:

Dorte Madsen modtog genvalg.

Punkt 7 – Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag modtaget.

Punkt 8 – Fastsættelse af kontingent:

Der er lagt et forsigtigt budget – lagt på 25 medlemmer. Budget lavet med et underskud på kr. 575,00.

Det blev besluttet at kontingentet i 2023 forbliver på kr. 150,00.

 

Punkt 9 – Eventuelt:

LS-tur:

Snak om at lave en tur måske ikke i LS-regi med overnatning for dem der måtte ønske det i en radius der er overkommelig – og så kan andre nøjes med at spille den ene dag. Anni Borg, Lisbeth Braae, Bente Jensen og Helle Schmidt Madsen er i tur-udvalg og finder nogle muligheder.

Messenger-gruppen:

Susanne fortsætter med at administrere messenger-gruppen. Hvis der er nogen medlemmer der ikke er med i gruppen, må de meget gerne kontakte Susanne med info så hun kan få dem tilkoblet gruppen.

Drømmerunde/birdies:

Vindere: 9-huller – Britt Ilkjær med nettoscore på 29 slag (4 deltagere gennemførte). B-rækken 18-huller – Anette Dencker med nettoscore på 56 slag (6 deltagere gennemførte). A-rækken 18-huller – Bente Jensen med nettoscore på 56 slag (5 deltagere gennemførte).

Flest birdies – Bente Jensen med 8 birdies (ud af i alt 38 stk. fordelt på 10 spillere samt 1 eagle).

Fællesspisning/vinterarrangement:

Der er stemning for at lave et vinterarrangement med fællesspisning. Dato meldes ud sammen med referatet.

Blanding af 9- og 18-huls spillere efter matchen om tirsdagen:

Vi forsøger om der kan blandes noget mere mellem 9- og 18-huls spillerne, når vi mødes efter matchen. Måske lave 1 gang om måneden at det er mere ”fællesspisning”.

Mandagsdamerne:

Skal det forsøges at lokke nogle af mandagsdamerne over i Ladies Section? Evt. at de kan komme og spille med 1-2 gange i løbet af en sæson.

Tilmelding mm:

Fortsætte med tilmelding via golfbox både med spil på både 18 og 9 huller. Send en SMS til den person der står som matchansvarlig på dagen, hvis man kommer som ekstra spiller på dagen/eller bliver pludselig forhindret. Fremover benyttes link så der indtastes scores undervejs når man spiller – letter arbejdet for bestyrelsen. Der strammes op mht. tilmelding/afmelding.

Drømmerunde:

Evt. udvælge 6 datoer og lade det køre elektronisk.

Annette afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Referent:     Dorte Kock                        Dato:            01.10.22


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60