Generalforsamling i LS

Referat af generalforsamling i Ladies Section i Birkemose Golf Club tirsdag den 22.09.20

Der var mødt 18 af de 27 betalende kvinder i LS op til årets generalforsamling.

Forkvinden Jane Rasmussen bød velkommen.

Punkt 1 – Valg af dirigent:

Anette Dencker blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt med mail til alle LS-medlemmer udsendt pr. 6. september.

Punkt 2 – Forkvindens beretning:

Se vedhæftede bilag.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse:

Indtægter for kr. 3.375,00 (27 medlemmer) og udgifter for kr. 1.968,00. Der overføres kr. 3.792,78 til næste år. Kirsten har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Ingen indvendinger til regnskabet fra medlemmerne.

Punkt 4 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Jane Rasmussen og Helle Schmidt Madsen var på valg. De blev genvalgt.

Punkt 5 – Valg af 2 suppleanter:

Pia Wittig og Lisbeth Braae var på valg. Pia Wittig modtog genvalg. Ny suppleant blev Maria Høybye.

Punkt 6 – Valg af revisor:

Kirsten Olesen blev genvalgt.

Punkt 7 – Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag på opfordring fra nogle medlemmer om forespørgsel på overnatningstur næste sæson blev drøftet. Det var der opbakning til, og det blev ønsket fra medlemmerne, at det gerne skal være i maj eller juni måned. Evt. at kunne kombinere det med enten Svendborg eller Mollerup Golfklub, hvor vi spiller gratis. Omkring 1.000 kr. pr. person må forventes. Bestyrelsen prøver at finde et par datoer, og det så er flertallet der bestemmer, hvornår turen kommer til at foregå. 

Punkt 8 – Fastsættelse af kontingent:

Der er lagt et forsigtigt budget – lagt på 25 medlemmer. Budget lavet med et underskud på kr. 525,00.

Det blev besluttet at kontingentet i 2021 forbliver på kr. 125,00.

Punkt 9 – Eventuelt:

Messenger-gruppen:

Susanne fortsætter med at administrere messenger-gruppen. Hvis der er nogen medlemmer der ikke er med i gruppen må de meget gerne kontakte Susanne med info så hun kan få dem tilkoblet gruppen.

Drømmerunde/birdies:

Vindere: 9-huller – Camilla Zerlang Mølgaard med nettoscore på 31,25 slag (2 deltagere gennemførte). B-rækken 18-huller – Anette Dencker med nettoscore på 58,5 slag (7 deltagere gennemførte). A-rækken 18-huller – Bente Jensen med nettoscore på 60,5 slag (6 deltagere gennemførte).

Flest birdies – flere havde 2 birdies – vinder blev Dorte Kock da hun også havde en eagle.

Fællesspisning/vinterarrangement:

Søndag den 31. januar 2021 kl. 18.00. Sted informeres om på et senere tidspunkt.

Ture:

Forslag til dato til efterårsturen var 4. september.

Tilmelding mm:

Fortsætte med tilmelding via golfbox både med spil på både 18 og 9 huller. Send en SMS til Jane, hvis man kommer som ekstra spiller på dagen/eller bliver pludselig forhindret.

Bogliste:

Forslag til bøger der skal med på en bogliste kan sendes til dk@bsmc.dk (forfatter og titel oplyses).

Pink Cup:

Forespørgsel vedr. Pink Cup om det kommer næste sæson. Måske andre støttematcher kan være en mulighed, men det er for meget arbejde til at få det ud af det som man måtte ønske.

Anette Dencker afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

 

Referent:     Dorte Kock

Dato:            26.09.20


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60