Golfreglerne

Som medlem af Birkemose Golf Club, har du mulighed for at få hjælp til at forstå golfreglerne.
Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte klubbens 2 regelundervisere via email:
Bjarne Eriksen: bjer1959@gmail.com
Hasse Gordon: hassegj@hotmail.com

Du er også velkommen til at kontakte os vedrørende:

  • Regelundervisning for en klub i klubben
  • Lokalregler
  • Handicapsystemet
  • Undervisning på banen i ønskede regelsituationer

Regeltips

Her kan du se alle de regeltips, som tidligere har været vist i klubbens nyhedsbreve:

Hvornår er et unormalt baneforhold ”til gene”, når du skal udføre dit slag?

Ifølge golfreglerne kan du få lempelse uden straf, hvis der er gene fra et unormalt baneforhold eller fra en ikke-flytbar forhindring.

Et unormalt baneforhold kan være: Dyrehuller, areal under reparation eller midlertidigt vand.
En ikke-flytbar forhindring kan f.eks. være: Et sprinklerdæksel, en fastgjort bænk eller skilt, en sti, eller en hvilken som helst genstand, som i lokalreglerne er defineret som en ikke-flytbar forhindring (som f.eks. træer med støttepæle og 150m stenene er det i Birkemose Golf Club).

Du kan kun få lempelse, hvis din bold rører ved eller er i eller på et unormalt baneforhold, eller hvis det unormale baneforhold fysisk er i området for din tilsigtede stance eller området for dit tilsigtede sving. Hvis det du gerne vil have lempelse for, bare er imellem dine fødder eller i området mellem dine fødder og bolden, så kan du ikke få denne lempelse. Er du generet alligevel, så må du søge hjælp ude i byen – golfreglerne hjælper dig ikke her.

Husk: Lempelse er altid nærmeste punkt for fuld lempelse + 1 køllelængde, ikke nærmere hullet. Og: Du kan ikke få lempelse uden straf, hvis noget andet er i vejen for dit slag, f.eks. et træ eller en busk, eller noget som ikke står på banen (er Out of Bounds).

Læs mere om lempelse uden straf i regel 16.1a. Du har ofte brug for det.

Bold på greenen til hjælp for spil

Næste gang du hører en spiller sige noget lignende dette, når kan skal til at spille ind; ”Bare lad den ligge…”, så husk at oplyse begge parter om at de får 2 strafslag, såfremt bolden på greenen ikke markeres.

Årsagen til dette er regel nummer 15.3a, som lyder sådan her:

Hvis to eller flere spillere enes om, at lade en bold blive liggende for at hjælpe nogen spiller, og den spiller så udfører et slag med den hjælpende bold liggende på plads, får hver spiller, som lavede aftalen, den generelle straf (to strafslag).

Må man droppe ind i et blåt område? – Og hvordan kommer man videre, hvis man dropper frem og tilbage mellem 2 lempelsesområder?
Ja, man må gerne droppe ind i et blåt område.

Lad os bruge dette eksempel for en højrehåndet spiller: På hul 13 har du slået dit drive ud til højre i det røde strafområde. Din bold er landet ca. 10m kort af åen, som går på tværs før fairway, men stadigvæk ude i strafområdet. Den mest fordelagtige lempelsesmulighed er, at du tager sidelæns lempelse – altså dropper ud til venstre, indenfor 2 køllelængder. Nu ligger din bold på stien og du vælger at tage lempelse for den. Du finder nærmeste punkt for fuld lempelse, som er til venstre for stien, og dropper indenfor 1 køllelængde. I dette eksempel er dit lempelsesområde i et blåt område med spilleforbud (Blå pæl med grøn top). Du skal stadigvæk droppe bolden her, selvom du ikke må spille videre fra området.
Når du skal droppe ud af det blå område med spilleforbud, skal du igen finde nærmeste punkt for fuld lempelse. Hvis dette er til højre, inde på stien, så ender du i en situation hvor du bare dropper frem og tilbage. Hvad gør du så?

Hvis man dropper frem og tilbage mellem 2 lempelsesområder, som resultat af at man jo SKAL finde nærmeste punkt for fuld lempelse, så må man tage en kombineret lempelse for de 2 områder, men kun i dette tilfælde. Det betyder at man ser de 2 lempelsesområder som 1.

Du kan læse om retten til kombineret lempelse i fortolkning 16.1/3.

Din bold er landet på en forkert green. Hvad nu?
Du SKAL selvfølgelig droppe fri – og det koster dig ikke noget.

Det sker af og til, at din bold lander på en anden green, end den der tilhører hullet som du spiller. I Birkemose ses det ofte at bolden er på 7. green, når du spiller hul 4, eller at du lander på hul 17, når du spiller hul 13. Hvis dette sker, siger reglerne at du skal droppe fri, ellers får du den generelle straf (2 strafslag, eller tabt hul hvis du spiller hulspil). Vær opmærksom på at du heller ikke må stå på en forkert green, selvom din bold ligger lige uden for.

Når du skal droppe fri af en forkert green, finder du nærmeste punkt for fuld lempelse, og dropper bolden inden for 1 køllelængde af dette punkt, ikke nærmere hullet som du ønsker at lande i.
Læs mere om reglen i regel 13.1f og se mere detaljeret hvordan du dropper fri, ved at følge dette link.

Midlertidigt vand:
Hvis noget midlertidigt vand er i vejen for din stance eller dit sving, så må du droppe fri uden straf. MEN, vær opmærksom på følgende:
”Midlertidigt vand” er enhver midlertidig ansamling af vand på jordoverfladen (f.eks. vandpytter fra regn eller vanding eller et overløb fra et vandområde), som ikke er i et strafområde, og
som kan ses før eller efter spilleren indtager sin stance (uden at presse sine fødder overdrevent nedad).
Det er ikke nok, at jorden er våd, mudret eller blød, eller at vandet kun er synligt et øjeblik, når spilleren træder på jorden. En ansamling af vand skal forblive synlig enten før eller efter stancen er indtaget.

Når du skal droppe fri, finder du nærmeste punkt for fuld lempelse og dropper 1 køllelængde derfra, ikke nærmere hullet.

Hvis det midlertidige vand er i bunkeren, og hele bunkeren er fyldt med vand, så må du nøjes med at finde det nærmeste punkt i bunkeren, som giver dig størst mulig lempelse. Hvis ikke det er muligt for dig at komme videre på denne måde, så er der ikke yderligere hjælp at hente via ”midlertidigt vand-lempelsen”. Så bliver du nødt til at erklære din bold for uspillelig, og tage det/de strafslag som mulighederne giver dig.

Vidste du at du må droppe bolden indenfor en køllelængde, når bolden er fæstnet i sit eget nedslagsmærke?
Det må du både på fairway og i roughen, nærmere betegnet det generelle område (se regel 16.3).
Det generelle område er hele banen med undtagelse af: Alle strafområder, alle bunkere samt teestedet og greenen på det hul du spiller. Du har selvfølgelig altid andre lempelsesmuligheder på alle greens.

Når du skal droppe bolden, markerer du punktet lige bag ved bolden og dropper indenfor en køllelænge, ikke nærmere hullet. Du må gerne rense bolden inden du dropper den.

Der er nogle undtagelser, hvor du ikke har ret til at anvende denne regel. Du kan læse dem alle i regelbogen (på DGU’s hjemmeside), men den vigtigste kunne godt være denne: Du har ikke ret til ovenstående lempelse hvis du ikke har et slag. Dvs. hvis din bold f.eks. ligger inde i en busk og er umulig at spille, selvom den ikke havde været fæstnet i sit eget nedslagsmærke.

Husk at du må tee bolden op, hvis bolden stadig er på teestedet når du skal slå dit 2. slag.
Dette gælder uanset om bolden har været udenfor teestedet eller ej i dit første slag. Så længe bolden ligger på teestedet, på det hul du spiller, så må du flytte den indenfor teestedets grænser (Regel 6.2b).

NB: Husk at definitionen af teestedet ikke er hele det klippede teested, men kun området fra teestedsmarkeringerne og 2 køllelængder bagud.

Hvad gælder hvis du rammer bolden i dit prøvesving på fairway?
Så får du 1 strafslag og bolden skal genplaceres. Denne straf gælder på hele banen, med undtagelse af teestedet og greenen på det hul du spiller.
Det er vigtigt at huske at genplacere bolden, for ellers får du 2 strafslag for at spille bolden fra et forkert sted, i stedet for det ene strafslag for at flytte bolden.
Mange tror at ovenstående er gratis, fordi at man ikke har til hensigt at ramme bolden. Det er dog en misforståelse. Det er rigtigt at det i definitionerne ikke er beskrevet som et slag, men det betyder ikke at man kan slippe for en straf, for at have flyttet bolden.

Du kan læse mere om at flytte bolden i regel 9.4.

Har du styr på ændringerne af golfreglerne pr. 1. januar 2023?
Golfreglerne er blevet opdateret pr. 1. januar 2023. De er blevet redigeret for at inkludere en stor del af de regler, der for mange var skjult, fordi de befandt sig under “Fortolkninger”. Derfor ser nogle af reglerne anderledes ud end før, mens der egentlig kun er ganske få nyheder. En af de vigtigste nyheder, drejer sig om hvordan man skal droppe på flaglinjen, når man f.eks. tager lempelse fra et strafområde eller ved uspillelig bold.

Hvad betyder lokalreglerne vedr. hul 9 & 11?
De forhindrer dig i at spille videre med din bold, hvis den kommer til hvile efter out of bound-pælene bag greenen. Lokalreglerne er nødvendige, fordi at din bold kan komme til hvile et sted på banen, hvor du normalt godt må spille fra, når du spiller andre huller.

Træer med støttepæle. Hvad må du?
Træer med støttepæle er i vores lokalregler defineret som ikke-flytbare forhindringer. Derfor må du tage lempelse uden straf, hvis træet er i vejen for din stance eller dit sving.
Hvis træet med støttepæl ”bare” er i din spillelinje, så får du ingen lempelse for en ikke-flytbar forhindring. I sådan et tilfælde, må du erklære din bold for uspillelig og tage et strafslag.

Du kan læse mere om ikke-flytbare forhindringer i regel 16.

Hvornår må du benytte droppezonen på hul 17?
Det må du når din bold er landet i det strafområde, som er lige foran droppezonen (foran det gule teested). Husk at selvom der er en droppezone, må du stadigvæk benytte en af de 3 lempelsesmuligheder, som du har for en bold i et rødt strafområde.
Hvis bolden har passeret det første strafområde (ved droppezonen), og er kommet ind på banen igen, så må du ikke benytte droppezonen. Dette gælder også selvom bolden lander i strafområdet til højre for stien.

Du kan læse mere om lempelse fra et strafområde i regel 17.

Kan jeg få lempelse for det fine hegn, bagved greenen på hul 4?
Da det meste af hegnet er malet hvidt, fungerer det som grænsemarkering (out of bounds), og derfor får du ikke lempelse for det. Pælene fungerer som out of bounds pæle, som jo ikke giver lempelse, og tovet imellem pælene er udenfor banen, så dem må du heller ikke droppe fri for, gratis. Hvis du er nødt til at droppe fri for en pæl eller tovet imellem dem, så kan du erklære din bold for uspillelig, og droppe fri fra dem med 1 strafslag.

Men hvad så med de pæle som ikke er malet hvide (F.eks. de 2 sidste pæle og 2 sidste fag af tovværket bag ved 4. green til venstre)?
Dem må du droppe fri for uden straf, da de i golfreglerne er defineret som en ikke-flytbar forhindring. Så her finder du nærmeste punkt for fuld lempelse og måler 1 køllelængde ud, ikke nærmere flaget.

Du kan læse mere om emnet i regel 16.1.

Må jeg spille på banen, inden jeg skal spille en turnering?
Nej, det er kun tilladt hvis turneringen er hulspil.
Det betyder at det ikke er tilladt, hvis du senere samme dag, skal spille en slagspilsturnering (herunder altså også Stableford).
Du må gerne spille på en anden bane, som f.eks. Pay & Play banen, men ikke på den samme som du skal spille turneringen på senere på dagen.
Straffen for at gøre det, er 2 strafslag hvis du kun slog 1 slag.
Næste slag på din ”øverunde” betyder at du bliver diskvalificeret i den efterfølgende turnering.
Du må heller ikke prøve at rulle en bold på greenen. Det straffes på samme måde, som hvis du har slået et slag.

Du kan læse mere om emnet i regel 5.2b.

Kan jeg få lempelse, hvis jeg lander i et dyrespor i bunkeren?
Nej, det kan du ikke. Der er ikke noget i golfreglerne, som kan hjælpe dig her. Det er kun tilladt, hvis en lokalregel giver dig denne mulighed.
Hvorfor har vi så ikke denne lokalregel, når vi faktisk har en del fodspor fra harer og dådyr i bunkerne?
DGU anbefaler ikke at anvende denne lokalregel, med mindre at det er et udbredt problem. Årsagen til dette er, at der er for mange forvekslingsmuligheder mellem dyrespor og andre spor i en bunker, til at det vil være tydeligt for enhver spiller, hvad der er dyrespor og ikke.
Hvis du ser dyrespor i bunkeren, så riv den, så den er klar til at modtage de næste bolde. Og husk at du gerne må rive i bunkeren inden du slår, så længe du ikke gør det for at undersøge bunkerens beskaffenhed, men bare vedligeholder den.
Og nu du er i bunkeren, så husk at placere hele riven nede i bunkeren, så greenkeeperne ikke skal hoppe af maskinen når de skal slå græsset.

Din første bold er out of bounds, hvad kalder du den næste?
På opfordring fra et medlem, handler dette regeltip om de muligheder du har, når du har slået din bold out of bounds.
Da du ikke må spille videre med en bold som er out of bounds, skal du sætte en ny bold i spil, derfra hvor du lige har slået. Slog du den out fra teestedet, skal du også spille den næste bold fra teestedet. Du må placere bolden, evt. på en tee hvis du vil det.
Slog du derimod bolden out fra et andet sted end teestedet, skal du droppe bolden indenfor 1 køllelængde, fra det sted du slog out fra, ikke nærmere hullet.
I begge ovenstående tilfælde, må du gerne kalde den nye bold for provisorisk. Det må du uanset hvor sikker du er på, at den første bold er out. Gør det! – Det ville jo være ærgerligt at finde den første bold inde på banen, uden at måtte spille videre med den, bare fordi at du ikke så den komme tilbage på banen igen.
PS: Husk altid at sige ordet ”Provisorisk”, for at der ikke skal opstå tvivl.

Du kan læse meget mere om provisorisk bold i regel 18.3.

”Spil banen, som den er”
Overskriften til denne uges regeltip, er også overskriften til regel nummer 8 i golfreglerne.
”Spil banen, som den er”, betyder i bund og grund at du må acceptere de udfordringer du er havnet i, både hvad gælder boldens leje, din stance, området for dit sving, din spillelinje samt et eventuelt lempelsesområde, hvor du vil droppe din bold.
D.v.s. at du f.eks. ikke må træde græsset ned omkring din bold, eller trykke det fladt med din kølle eller jern. Straffen for at gøre dette, er 2 strafslag (eller tabt hul i hulspil).
I enkelte tilfælde kan du slippe for en straf, hvis du genskaber lejet inden du slår. Men det gælder f.eks. ikke hvis du har nedpresset en græstørv.

Du kan læse meget mere om dette i regel 8.

Forskellige regler i Stableford og Slagspil
De fleste spillere ved godt at der er forskel på nogle regler, afhængig af om man spiller Slagspil eller hulspil. De færreste ved dog ikke, at der også er forskel på nogle af de straffe man kan få, afhængig af om man spiller Stableford eller Slagspil.
Et eksempel er hvis du kommer til at spille en forkert bold. I begge spilformer får du 2 strafslag og du skal rette fejlen inden du slår ud på næste teested. Retter du ikke fejlen, bliver du diskvalificeret i slagspil, men i Stableford slipper du med at få 0 point på hullet hvor overtrædelsen foregik. Du kan læse mere om straffe i Stableford i Regel 21.1c.

Hvem er din dommer når du spiller golf?
Det er du selv. I golfreglerne står der bl.a. at: ”Alle spillere forventes at spille i spillets ånd ved at optræde hæderligt – f.eks. ved at følge Reglerne, medregne alle strafslag og være ærlig i alle dele af spillet.
Der står også at: ” Spillere forventes at vide, når de har overtrådt en Regel, og at være ærlige med at medregne egne strafslag.
Oversat til dansk betyder det, at du skal kende til reglerne og huske at give dig selv en eventuel straf, også selvom dine medspillere ikke så det.

Du kan læse mere om dette i regel 1.

Vi har mange muldvarpeskud på banen – Hvordan er reglerne?
Det vi før 2019 kaldte for ”Gravende dyr” hedder i dag ”Dyrehul”. Et Dyrehul er ethvert hul gravet af et dyr bortset fra huller gravet af dyr, der også er defineret som løse naturgenstande (som f.eks. orme og insekter).
Udtrykket dyrehul omfatter:
– det løse materiale, dyret gravede ud af hullet
– ethvert nedslidt spor eller mærker, som leder ned i hullet, og
– ethvert område på jorden, som er skubbet op eller ændret som et resultat af, at dyret gravede hullet under jorden.

Lempelse er tilladt når din bold rører ved eller er på jorden, som kommer fra et muldvarpeskud, eller hvis jorden er i vejen for din stance eller dit sving, men ikke hvis det kun er i vejen for din spillelinje.
Du må gerne spille bolden som den ligger, men hvis du vælger at tage lempelse uden straf, så SKAL du tage fuld lempelse. Du finder nærmeste punkt for fuld lempelse og markerer det som dit referencepunkt. Herfra har du så 1 køllelængde, ikke nærmere hullet.

Læs mere om lempelserne i regel 16.1.

Snyder du dig selv, fordi du dropper efter de gamle regler?
Du har lige slået bolden Out of Bounds, fordi at den havde et dårligt leje, og skal til at droppe en ny eller provisorisk bold. Hvad gør du?
I gamle dage (før 2019) skulle man droppe den nye bold så tæt på det oprindelige punkt som muligt. Det er der stadigvæk mange der gør, og så er man jo ikke kommet fri af problemet.
Droppereglerne giver dig i dag mulighed for at markere det oprindelige punkt (som er dit referencepunkt) og droppe indenfor en køllelængde, ikke nærmere hullet (se regel 14.3c). Dette giver dig måske mulighed for at komme ud af det dårlige leje, eller fra rough’en og ind på fairway, bare ved at kunne reglerne.

150m-stenen er 3m længere fremme i vejen for mit slag. Må jeg droppe fri?
Nej, ikke uden at det vil koste dig et strafslag, ved at erklære din bold for uspillelig.
150m-stenene i Birkemose viser, at der er 150m til forkanten af greenen. Det bliver de kun ved med, hvis ikke vi flytter på dem. Derfor er stenene i vores lokalregler defineret som ikke-flytbare forhindringer. Derfor gælder disse regler (regel 16.1):
Da stenen ligger 3m længere fremme og ”kun” er i vejen for spillelinjen, er der ingen lempelse for en ikke-flytbar forhindring. Stenen skal være i vejen for din stance eller dit sving, for at du kan tage lempelse efter denne regel.

Må du spille en provisorisk bold, når bolden er i et strafområde?
”Nej” – ikke hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert (95% sikkert), at bolden er i strafområdet (se regel 18.3a).
Reglen siger, at hvis du alligevel vælger at slå en provisorisk bold, så bliver den automatisk bolden i spil, med straf fra forrige sted (se regel 18.1). Også selvom det senere viser sig, at bolden alligevel ikke var i strafområdet.

Kender du altid lokalreglerne på den bane du spiller?
Hvis ikke, så snyder du måske dig selv for nogle gratis lempelsesmuligheder. Eller du risikerer at bryde en lokalregel og få tildelt en straf.
Vidste du f.eks. at du i Birkemose må spille en provisorisk bold på hul 13, selvom du er så godt som sikker på, at den første er i strafområdet lige foran det gule teested?

Vores lokalregler står på hjemmesiden – husk at læs dem. Husk også at læse lokalreglerne på fremmede baner, inden du spiller dem.