Da golfskole holdet torsdage fra kl. 17:00-18:00 er fuldt booket, er der oprettet et nyt ekstra hold.
Holdet ligger også torsdage fra kl. 18:30-19:30, første gang den 12/4