LADIES Section

Ladies Section er en klub i klubben, en klub for piger/damer over 18 år
Reg.nr. 4727   Kontonr. 4727927247

En klub, hvor der er mulighed for at spille med andre damer uanset hvilket handicap du spiller i.
En klub hvor vi hygger os, har det sjovt og går op i golfen med stor entusiasme.

Kontingent kr. 150 for hele 2023-sæsonen. Indbetales på ovennævnte kontonr. (BEMÆRK NYT KONTONR.).
Derudover betales der kr. 20 pr. gang man spiller.

Vi spiller hver tirsdag – i år første gang den 28. marts og indtil slutningen af september (19/9). Der bliver slået ud kl. 16.30 hvor vi spiller 18 hullers golf. Kan man af forskellige årsager ikke nå at være der kl. 16.30, er der mulighed for at spille 9 huller – her slås der ud kl. 17.30. Den 28/3 og den 19/9 er det dog for alle kl. 17.00 og kun 9 huller greensome.

Husk at være klar til spil senest 15 min. før tee-off (vi bruger elektronisk indberetning af score via link/app). Tilmelding til tirsdagens match foregår via golfbox.dk senest om søndagen to dage før kl. 20.00 for alle spillere (både 9- og 18-huls spillere). Husk at det er via hjemmesiden golfbox.dk og ikke via app’en golfbox, du kan tilmelde dig. Gå ind under klubturneringer og find den pågældende uges tirsdagsmatch. Skulle der komme noget i vejen, så du alligevel ikke kan komme og spille, kan du sende en SMS til den person der står som turneringsansvarlig på dagen, så snart du ved du vil blive forhindret.

Efter endt spil er der præmieoverrækkelser, og derefter spisning i cafeen for dem der har tilmeldt sig (tilmelding til spisning gøres i forbindelse med tilmelding via golfbox til at deltage i matchen).

Dette ser vi som en vældig hyggelig afslutning på de 18 eller 9 hullers golf. Selvom man måske ikke skal spise med, vil vi opfordre alle til at blive siddende i cafeen og hygge/pleje det sociale samvær.

Spilleformen er stableford, dog er der også indlagt nogle ekstra konkurrencer med 2 x puttekonkurrencer, 2 x gul bold (holdspil) runder og derudover spiller vi greensome den første og sidste gang i sæsonen.

Dette er annonceret på vores matchkalender, som er tilgængelig dels på hjemmesiden, men også i klublokalet.

Vi har planlagt at tage på tur med LS to gange i 2023-sæsonen (lørdag den 13. maj til Haderslev Golfklub samt søndag den 10. september – sted endnu ukendt). Turene gennemføres såfremt der er minimum 12 deltagere pr. tur. Derudover er der også en weekendtur den 10.-11. juni hvor tilmelding har fundet sted. Nærmere info følger direkte til medlemmerne.

Drømmerunden i år er planlagt til følgende 6 datoer (18/4, 9/5, 30/5, 13/6, 22/8 og 5/9). Datoerne liger fast – dog bliver det med et nyt koncept, hvor det automatisk bliver den bedst spillede bold på de enkelte huller man har de 6 datoer der kommer til at tælle på ens scorekort. Mere info herom på åbningsdagen.

Vel mødt i Ladies Section, vi vil glæde os til også at have dig som medlem.