Men’s Section (MST)

Men`s Section er en klub i klubben i Birkemose Golfklub.

Formål

Vores formål er at kombinere fast ugentligt golfspil med godt kammeratskab og socialt samvær.

Matchkalender

Vi spiller som regel 18 huller på torsdage i sæsonen, som rækker fra omkring 1. april til 1. oktober.

Der er en gennemgående turnering, som spilles i 2 rækker: En A-række som spiller slagspil og en B-række som spiller stableford.

Vi spiller herudover mange sjove turneringer, som f.eks. Ironman, Scotch twosome, Birksome m.fl.

Der er desuden en årlig match mod Ladies Section og en mod Kellers Park Men`s Section.

Og endelig arrangerer vi 1-2 udflugter til fremmede golfbaner. Disse er normalt placeret på lørdage.

Starttidspunkt om torsdagen er fra 16.00 til 16.30 afhængigt af spilleform og dagslys.

Se i øvrigt MST Matchkalenderen for 2022.

Efter afsluttet spil, mødes vi i restauranten til præmieuddeling og fællesspisning.

Medlemskab

Det er nemt at blive medlem af Men`s Section.

Eneste krav er at du skal være hankøn, fyldt 21 år og have et handicap på maksimalt 46.

Alle, nye som gamle medlemmer, melder sig til 2022-sæsonen ved at indbetale kontingentet på kr. 500,- til vores konto nr. 2470-6893-678-741 i Nordea bank. Kontonummer fremgår også af matchkalenderen.

Indbetaling senest 24. marts. Sæsonstart er i 2022 d. 31. marts. Opgiv medlemsnummer, navn, adresse, email og telefonnummer. Send også meget gerne en email eller SMS til vores kasserer, når du har betalt (Jakob Riise, jbe@cowi.com, telefon 21264807).

Kontingentet går til præmier i sæsonens matcher og til vores udflugter.

Bestyrelsen

Men`s Section ledes af en bestyrelse, der også står for matchledelse. Bestyrelsens sammensætning og kontaktdata kan findes her på hjemmesiden.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60