Referater fra MST

Generalforsamling I MST, Birkemose GC, torsdag den 21-09-23

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023 samt budget for 2024 ved kassereren herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
 1. Valg til bestyrelsen
  Kandidater:
 • Hasse Gordon modtager genvalg
 • Jakob Riise modtager genvalg
 • Nicolai Sørensen modtager genvalg
 1. Valg af suppleant og bilagskontrollant
 • Suppleant Clifford Madsen
 • bilagskontrollant – Richardt Nørgaard modtager ikke genvalg
 • Bjarne Eriksen er foreslået
 1. Eventuelt
 • Opfølgning på sæson 2023 turneringer
 • Brug af buggy

Bestyrelsen
Referat af generalforsamling I MST, Birkemose GC, torsdag den 21-09-23

Der var mødt 23 medlemmer frem til årets generalforsamling.
Formand Nicolai Sørensen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent:
  Bjarne Eriksen blev valgt
 2. Formandens beretning
  Blev godkendt
  Se vedhæftede bilag.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 samt budget 2024:
  Se vedhæftede bilag.
  Regnskabet og budget blev godkendt.
  Der var generelt enighed om at klubben har for stor egenkapital, og det blev vedtaget at bestyrelsen i 2024 har handlefrihed til at bruge 5000 kr ekstra på sociale goder til medlemmerne.
 4. Valg til bestyrelsen
  Kandidater:
  Hasse Gordon blev genvalgt
  Jakob Riise blev genvalgt
  Nicolai Sørensen blev genvalgt
 1. Valg af suppleant og bilagskontrollant
  Suppleant Clifford Madsen blev genvalgt
  Bilagskontrollant Bjarne Eriksen blev valgt
 1. Eventuelt
  Hasse orienterede om årets turneringer og der var stor enighed om at samme koncept også skal bruges i 2024.Som forsøg i 2024 ændrer vi fordelingen af A og B gruppen i de gennemgående turneringer således at der er 50 % i hver gruppe på den første af de 10 turneringerne og denne fordeling gælder resten af året. Alle de andre turneringer bliver fordelt med 50 % i hver række på spilledagen.Vi vil i 2024 opfordre alle spillerne der har haft nogle problemstillinger i dagens turnering med golfregler eller lignende til at fortælle om dem, således at vi alle kan diskutere det og lære en masse om det ved vores regeleksperter.
  Hasse sørger for at vores bøderegler justeres i 2024.
  Der kom forslag om nye klub poloer da det er ved at være mange år siden vi sidst fik lavet nogle og bestyrelsen fremskaffer nogle tilbud.
  Det blev aftalt at vores store forbrug af buggy skal reduceres, således man ikke bare kører rundt i en fordi det regner eller man bare har haft en hård dag på arbejdet.
  Man skal også huske at orientere matchledelsen om årsagen til at kører i buggy på dagen, det gælder dog ikke dem med et kronisk handicap.Klubben gav Marianne og Henning en fin kurv som tak for den gode mad og service som vi alle er meget glade for.

Generalforsamling I MST, Birkemose GC, torsdag den 22-09-22

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 samt budget for 2023 ved kassereren herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år

4. Forslag til vedtægtsændringer

 • Antallet af suppleanter ændres fra 2 til 1
 • Forslag til turnerings ændring fra Sprogø.

  Ordinær turnering afvikles på torsdage og spilformen fastlægges af turneringsledelsen. Dog skal min. 8 spilledage reserveres til en gennemgående turnering, som er handicapregulerende. Sideløbende med den gennemgående turnering spilles ”drømmerunde”.
  Der spilles en A og B række. Rækkeinddelingen foretages inden 1. spilledag. Rækkerne tilstræbes lige store, og en spiller forbliver i samme række hele sæsonen, uanset handicap udvikling. Bestyrelsen fastsætter betingelser for tilmelding til de enkelte spilledage. Betingelserne offentliggøres på hjemmesiden, og fremsendes på mail til medlemmerne inden første spilledag. Eventuel udeblivelse efter tilmelding medfører ikke regulering af handicap.

  5. Valg til bestyrelsen Kandidater:

 • Michael Grønkjær modtager genvalg
 • Bjarne Wiborg modtager genvalg

  6. Valg af suppleanter og revisor

 • Suppleanter Clifford Madsen modtager genvalg
 • Revisor – Richardt Nørgaard modtager genvalg

  7. Eventuelt

Hasse fortæller om næste sæsons turneringer

 

Referat af generalforsamling I MST, Birkemose GC, torsdag den 22-09-22

Der var mødt 26 medlemmer frem til årets generalforsamling. Formand Nicolai Sørensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Bent Løwert blev valgt

2. Formandens beretning Blev godkendt
Se vedhæftede bilag.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 samt budget 2023:
Se vedhæftede bilag.
Der var kommentarer til at vores bødekasse kom med i regnskabet og der var diskussion om det store beløb til årets udflugt, som fremover skal være 200 kr pr medlem fra klubkassen, resten skal deltagerne selv betale
Regnskabet blev godkendt og kontingent forhøjes til 600 årligt

4. Forslag til vedtægtsændringer
Antallet af suppleanter ændres fra 2 til 1 blev vedtaget.
Forslag til turnerings ændring fra Sprogø blev også vedtaget, således at bestyrelsen kan fortsætte det turneringsarbejde som allerede er igang.

5. Valg til bestyrelsen Kandidater:

Michael Grønkjær blev genvalgt Bjarne Wiborg blev genvalgt

6. Valg af suppleanter og revisor

Suppleanter Clifford Madsen blev genvalgt
Revisor – Richardt Nørgaard blev genvalgt (vedtægterne ændres så titlen fremover bliver bilagskontrollør)

7. Eventuelt
Hasse orienterede om sæsonens turneringer og der var stor tilfredshed blandt de fremmødte. Fremover skal der være en holdkaptajn på hvert hold som har ansvaret for at bøder indbetales.
Det undersøges om vi til alle vores turneringer fremover kan få skjult de sidste 3 hullers score, således at der er mere spænding til præmieoverrækkelse.
Der vil forsøgsvis afholdes små turneringer i sommerpausen 2023, som afvikles af bestyrelsen og nærmere information fremsendes i foråret.

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder og vi har planlagt en del nye spændende tiltag/ændringer til sæson 2022.

Der vil i år være 10 gennemgående turneringer, hvoraf det kun er de 8 bedste der er tællende. Så hvis man har haft en dårlig runde, eller har været forhindret i fremmøde, så betydet det ikke så meget.

OOM & Drømmerunden er lagt ind i Golfbox og vil blive opdateret automatisk efter en tællende match. Dette medfører følgende ændring for Drømmerunden: Spillerens handicap på dagen for den enkelte match, benyttes til at udregne en nettoscore pr. hul. Et tidligere ”lukket” hul vil automatisk blive reguleret til en bedre score, hvis man laver en sådan i en senere match. Det betyder at alle har en tællende drømmerunde- score allerede efter at man har deltaget første gang, med mindre man laver en streg.

Der vil ikke være nogen turneringer i det nye program, med et begrænset antal jern/køller.

Vi har lavet en aftale om spisning med restauranten til en fast pris på 85 kr. Der vil være mulighed for bestilling af mad, samtidig med tilmelding på golfbox og dagens menu vil være oplyst, så man ved hvad man skal have at spise på dagen.

Vi vil som forsøg hæve vores krav om medlemsdeltagelse fra handicap 42 til 46 for at se om det giver nogle flere medlemmer, og hvis det lykkedes, skal det ændres i vores vedtægter på næste generalforsamling.

Næsten alle vores turneringer vil foregå fra golfbox så vi ikke skal bruge scorekort og det er derfor bydende nødvendigt at alle overholder tilmeldingsfristen på golfbox, da det ellers bliver meget omstændigt at få en ekstra spiller ind i systemet. Men det kan dog lade sig gøre og vi har derfor hævet bødegrænsen fra 20,- til 40,- kr. ved for sen tilmelding.