RESULTATOPGØRELSE        
1. december 2018 – 30. november 2019      
             
             
          2018/2019 2017/2018
             
INDTÆGTER          
             
Kontingenter 146 medlemmer (155)              7.300,00              7.750,00
Matchindtægter                35.062,00            32.103,00
Senior tilskud Kolding Kommune            13.500,00            11.500,00
Kontant difference v/matcher                    (3,99)                    (2,00)
Renteindtægter                          3,15                      9,26
Sponsorat                     100,00  
Kontingent for 2017/18                   100,00                    50,00
             
Indtægter i alt                56.061,16            51.410,26
             
UDGIFTER          
             
Gevinster ved matcher:        
  Vin                20.786,00            18.658,00
  Hole in one        
  Gavekort                13.700,00            11.290,00
  Golfbolde                3.575,00              2.925,00
             
  I alt                38.061,00            32.873,00
             
Udflugt ifølge specifikation                5.404,00            10.067,00
Gaver                       296,00                 260,00
Kontorartikler                        29,90                 858,85
Generalforsamling 68 deltagere (8500)              5.100,00              5.670,00
Bestyrelsesmøder                     527,00                 354,00
Regelundervisning (60 x kaffe og ostemad)            3.315,00              3.720,00
Diverse                       525,00                 200,00
Netbank abonnement                   100,00  
Bårebuket Erling Orbesen                   200,00  
             
Udgifter i alt                53.557,90            54.002,85
             
RESULTAT                  2.503,26            (2.592,59)
             
             
             
             
            BALANCE      
    PR. 30. november      
             
          2019 2018
             
           AKTIVER      
             
Indestående Spar Nord              17.433,16            15.195,90
Beholdning af vin og golfbolde ifølge specifikation            1.269,00              1.003,00
Aktiver i alt                18.702,16            16.198,90
             
          PASSIVER      
             
Egenkapital:          
  Saldo primo              16.198,90            18.791,49
  Overført resultat                2.503,26            (2.592,59)
Passiver i alt                18.702,16            16.198,90
             
Vi har gennemgået det af Seniorklubben, Birkemose Golf Club  
aflagte regnskab for perioden 01.12.2018 – 30.11.2019 med følgende  
resultat kr.        2.503,26      
og en egenkapital på kr.    18.702,16      
             
Regnskabet er i overensstemmelse med Seniorklubbens bogføring,  
og vi har modtaget de oplysninger, vi har anmodet om til bekræf-  
telse af regnskabets rigtighed, og vi anser regnskabet for aflagt  
efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser.  
             
                 Kolding den 03.12.2019      
             
  Herman Mathiesen Elin Frederiksen  
             
             
Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 03.12.2019.  
             
__________________        
           dirigent          
             
I bestyrelsen: Johannes Holm Petersen Bjørn Jensen  
             
             
             
Rita Kjeldsen Birgit Lynggaard   Erling Thomhav  
             
             
             
             
    SPECIFIKATIONER      
             
UDFLUGT:          
             
          2019 2018
          Sønderborg Sports &
          & Nordborg Academy
Udgifter:            
  Hotel incl. 2 greenfee og frokost 2.dag          47.806,00            57.902,00
  Gebyr for overførsel af betaling                          7,00
  Gevinster vin                      76,00                 228,00
  Underholdnings remedier                        80,00
                   47.882,00            58.217,00
Indtægter:          
  Deltagerbetaling 37          (42.478,00)          (48.150,00)
             
Tilskud                    5.404,00            10.067,00
             
             
BEHOLDNINGER       2019 2018
             
  Beholdning primo                1.003,00              2.174,00
  Indkøb vin              27.360,00            23.940,00
  Indkøb golfbolde                3.600,00              2.400,00
  Overført match udgift          (24.361,00)          (21.323,00)
  Overført gevinster udflugt                  (76,00)                (228,00)
  Overført gave regelunderviser                (101,00)                (260,00)
  Salg af vin Torsdagsholdet            (6.156,00)            (5.700,00)
  Overført gave Hole in one      
  Beholdning ultimo                1.269,00              1.003,00
             
  Specifikation pr. 30.11.2019:      
  13 fl. Vin a 38 kr.                   494,00                 228,00
  17 pk Golfbolde a kr. 25                 425,00                 425,00
  1 fl. Whisky – Hole in One                 350,00                 350,00
                     1.269,00              1.003,00