Turneringsbestemmelser Seniormatcher 2023.

Seniorklubben i Birkemose Golf Club afholder hver tirsdag Seniormatcher – se ophængt match kalender i klubhuset, efter følgende regler:

 1. Seniorklubbens medlemmer kan deltage, når der er betalt kontingent.
 2. Tilmelding skal ske på Golfbox senest søndag kl. 18.00, før pågældende turnering.
 3. Der spilles ud på 9 og 18 huller.
 4. Alle matcher er tællende matcher, dvs. de bliver indberettet på Golfbox. for regulering af handicap Vedtaget på generalforsamling 2.12.2014.
 5. Klubbens sekretær forestår (for nuværende) denne indberetning.
 6. Match fee for 9 huller kr. 10,00 = 1 stk. præmie for hver 5-9 deltagere.
 7. Match fee for 18 huller kr. 20,00 = 4 stk. præmier for hver 12-23 deltagere.
 8. Hold in One, lavet under en Seniormatch udløser en præmie.
 9. Der er 2 matchledere ved hver match.
 10. Golfbox fordeler deltagerne i 3 eller 4 bolde, og der er gun start for alle.
 11. Efter matchen opdeles deltagerne i grupper efter handicap, og der udleveres præmier efter ovenstående princip, se under Match fee.

Kontingent:

Medlemskontingent til Seniorklubben er kr. 50,00.

Beløbet bedes overført til Seniorklubbens konto i Middelfart Sparekasse, senest 15. april.

Reg.nr. 0759 konto nr. 32 32 09 55 62

Venligst anfør dit navn og medlems nr. i Birkemose Golf Club,

Eller betal til matchledelsen første gang du deltager.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60