Turneringsbestemmelser Seniormatcher.

Seniorklubben i Birkemose Golf Club afholder hver tirsdag Seniormatcher – jf. ophængt spilleplan i klubhus – efter følgende regler:

 1. Deltagere i matcherne er alle Seniorklubbens medlemmer, der har betalt kontingent.
 2. Tilmelding skal ske på Golfbox senest mandag kl. 12.00 før pågældende turnering.
 3. Der spilles ud på 9 og 18 huller.
 4. Alle matcher er tællende matcher, dvs. de bliver indberettet på Golfbox. for regulering af handicap. Vedtaget på generalforsamling den 2.12.2014.
 5. Denne indberetning foretages automatisk via golfbox efter endt spillerunde.
 6. Match fee for 9 huller kr. 10,00 = 1 stk. præmie for hver 5-9 deltagere.
 7. Match fee for 18 huller kr. 20,00 = 4 stk. præmier for hver 12-23 deltagere.
 8. Hole in One, lavet under en Seniormatch, udløser en præmie.
 9. Der er 2 matchledere ved hver match.
 10. Golfbox fordeler deltagerne i 3 eller 4 bolde, og der er gun start for alle.
 11. Deltagerne opdeles i grupper efter handicap, og der udleveres præmier efter ovenstående princip – se under Match fee.

 

Kontingent:   
Medlemskontingent til Seniorklubben udgør kr. 50,00.
Beløbet overføres senest den 15. april til Seniorklubbens konto i Middelfart Sparekasse –
Reg.nr. 0759 konto nr. 3232 0955562.
Ved indbetaling anføres dit navn og medlems nr. i Birkemose Golf Club.
Det er også muligt at betale til matchledelsen, den første gang du deltager.