Turneringsbestemmelser Seniormatcher.

Seniorklubben i Birkemose Golf Club afholder hver tirsdag Seniormatcher – se ophængt match kalender i klubhuset, efter følgende regler:

  1. Seniorklubbens medlemmer kan deltage, når der er betalt kontingent.
  2. Der spilles ud på 9 og 18 huller.
  3. Alle matcher er tællende matcher, dvs. de bliver indberettet på Golfbox. for regulering af handicap Vedtaget på generalforsamling 2.12.2014.
  4. Klubbens sekretær forestår (for nuværende) denne indberetning.
  5. Match fee for 9 huller kr. 10,00 = 1 stk. præmie for hver 4-7 deltagere.
  6. Match fee for 18 huller kr. 20,00 = 4 stk. præmier for hver 10-19 deltagere.
  7. Der er 2 matchledere ved hver match.
  8. Matchlederne fordeler deltagerne i 3 eller 4 bolde, og der er gun start for alle..
  9. Efter matchen opdeles deltagerne i grupper efter handicap, og der udleveres præmier efter ovenstående princip, se under Match fee.

Kontingent:

Medlemskontingent til Seniorklubben er kr. 50,00.

Beløbet bedes overført til Seniorklubbens konto i Middelfart Sparekasse, senest 15. april.

Reg.nr. 0759 konto nr. 32 32 095 562

Venligst anfør dit navn og medlems nr. i Birkemose Golf Club,

Eller betal til matchledelsen første gang du deltager.

 


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60