Aktivitetsudvalg

Ove Lauritsen

Medlem – ansvar for praktisk arbejde

Bjarne Hørlykke

Medlem – ansvar for praktisk arbejde

Jørgen Larsen

Medlem – ansvar for praktisk arbejde

Jørgen Jensen

Medlem – ansvar for praktisk arbejde

Formål

Organisering og administration/opfølgning af klubbens frivillige hjælpere på en sådan måde, at ALLE føler sig værdsat for sit arbejde og således, at flest mulige opgaver løses til gavn for klubben og golfspillet i Birkemose Golf Club.  Alt arbejde på banen skal ske for at højne banens stand, og arbejdet i klubhus, restaurant, drivingrange m.m.  skal sikre en attraktiv og god oplevelse for medlemmer, greenfee-gæster samt besøgende i Birkemose Golf Club.

Det er udvalgets ansvar, at arbejdet sker i samarbejde med bestyrelsen, greenkeeper, baneudvalgsformand samt klubbens manager.

Værdier:

Tilfredshed med eget arbejde – til lavest mulig pris til gavn for klubben.

  • Kvalitet
  • Fællesskab.
  • Respekt
  • Tolerance

Målsætning:

At leve op til formål for aktivitetsudvalget i Birkemose Golf Club