Baneudvalgets organisation

Bjarne Andersen

Bjarne Andersen

Formand

Baneudvalgets formål:

At medvirke til at Birkemose Golf Clubs baneanlæg – 18 hullers banen og Pay & Play banen – udvikles så det er attraktivt for medlemmer og grenfee-gæster at spille på anlægget.

At udarbejde forslag og inspirere til ændringer og forbedringer af golfbanerne.

At forelægge disse forslag for bestyrelsen og efter godkendelse herfra, og i det omfang det er muligt at medvirke  ved udførelsen.

At der i videst mulig omfang samarbejdes omkring opgaverne med klubbens aktivitetsudvalg.

 

Baneudvalgets målsætning:

Udvalgets målsætning er fremadrettet hele tiden at arbejde for at forbedre golfbanen.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra golfspillere samt medlemmernes ønsker og vurderinger omkring golfbanerne, vil vi løbende at have en dialog med bestyrelsen.

 

Revision:

Ovennævnte missionsplan kan, hvis udendte faktorer dukker op revideres løbende.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60