Baneudvalgets organisation

Jens Christian Sørensen

Jens Christian Sørensen

Formand

Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

Banerepræsentant

Jan Allan Madsen

Jan Allan Madsen

Begynderudvalg

Sigurdur Dagbjartsson

Sigurdur Dagbjartsson

Greenkeeper

Bjørn Jensen

Bjørn Jensen

Senior Section

Jane Rasmussen

Jane Rasmussen

Ladies Section

Carsten Klingenberg

Carsten Klingenberg

Træner/Elite

Finn Madsen

Finn Madsen

Mens Section

Allan Nielsen

Allan Nielsen

Turneringsudvalg

Baneudvalgets formål:

At medvirke til at Birkemose Golf Clubs baneanlæg – 18 hullers banen og Pay & Play banen – udvikles så det er attraktivt for medlemmer og grenfee-gæster at spille på anlægget.

At udarbejde forslag og inspirere til ændringer og forbedringer af golfbanerne.

At forelægge disse forslag for bestyrelsen og efter godkendelse herfra, og i det omfang det er muligt at medvirke  ved udførelsen.

At der i videst mulig omfang samarbejdes omkring opgaverne med klubbens aktivitetsudvalg.

 

Baneudvalgets målsætning:

Udvalgets målsætning er fremadrettet hele tiden at arbejde for at forbedre golfbanen.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra golfspillere samt medlemmernes ønsker og vurderinger omkring golfbanerne, vil vi løbende at have en dialog med bestyrelsen.

 

Revision:

Ovennævnte missionsplan kan, hvis udendte faktorer dukker op revideres løbende.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60