Eliteudvalg

Eliteudvalgets opgaver

Eliteudvalget skal hvert år tilrette og tilrettelægge visioner og mål i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handlingsplaner. Dette sikres ved, at der hvert år laves en årsplan som omhandler følgende emner.

 1. Sociale aktiviteter
 2. Træning
 3. Personlive målsætninger
 4. Turneringer
 5. Rekruttering
 6. kurser
 7. Budget og regnskab
 8. Sponsorarbejde
 9. Deltagelse i eksterne møder
 10. Interne møder
 11. Evaluering

Strategiplan for eliteafdelingen

Eliteafdelingens strategiplan skal være med til at sikre, at der arbejdes på at opnå eliteafdelingens vision. Eliteafdelingens vision og strategiplan er udarbejdet i samarbejde med Birkemose Golf Club`s bestyrelse.

Det vil vi gøre noget ved

 1. At de fornødne ressourcer skaffes
 2. At der er en træner tilknyttet klubben
 3. At træneren udvikler sine kompetencer
 4. At der er gode træningsfaciliteter
 5. At træningsværktøjer til stadighed forbedres
 6. At krav og forventninger klart defineres, evalueres og eksekveres

At skabe et positivt træningsmiljø hvor klubånd, holdånd og gensidig respekt sættes i højsædet

Det vil vi gøre noget ved

 1. At udarbejde en årsplan for aktiviteter
 2. At der til stadighed er tilmeldt hold i Danmarksturneringen
 3. At der skabes tilknytning mellem divisionsspillerne, juniorspillerne og klubbens øvrige spillere
 4. At alle deltagere er aktive i klubben
 5. At alle opretholder en positiv ånd
 6. At alle opfatter holdet som vigtigere end individualisterne
 7. At alle spillere repræsenterer klubben i aftalte spilledragter
 8. At alle opfattes og behandles som en del af truppen uanset alder, køn og teknisk formåen
 9. At spillere der ikke efterlever gældende regler anført af Eliteudvalget, bortvises uden varsel

At der arbejdes konstruktivt med målsætninger, træningsplaner og udviklingskompetencer

Det vil vi gøre noget ved

 1. Teknisk træning: Svingtræning, Short Game, formel (mange gentagelser) og funktionel (ude på banen) spilletræning
 2. Fysisk træning: Styrketræning, konditionstræning, fleksibilitets og balancetræning
 3. Mental træning: Præstationsoptimerende teknikker, karriereplanlægning, målsætning, planlægning og evaluering af både trænings og turneringsindsats
 4. Teknik og regeltræning: Slagopmåling, rundestatik, kendskab til reaktionsmønstre. Viden om golfregler, amatørregler og lokale regler. Prøvespil

Kriterier for trup og holdudtagelse:

Der vil på baggrund af spillerens alder, køn, ambitioner og potentiale blive stillet krav til den enkelte spiller. Når eliteudvalget udvælger spillere til klubbens eliteafdeling, tager vi ligestillet hensyn til tekniske evner og til menneskelige kvalifikationer.

Udvælgelse af spillere til holdturneringer foretages af træneren med input fra eliteudvalget. Tekniske evner bedømmes af primært af træneren, som ser på træningsindsats, spillede runder, handicap, men også taktisk forståelse og evnen til course-management spiller en rolle.

De menneskelige faktorer er mangeartede, men først og fremmest evnen til at bevare hovedet koldt i pressede situationer, og at kunne opføre sig ordentlig på og uden for banen.

Hvis udtaget, skal du være en god holdspiller, passe din træning og overholde gældende regler.

Forventninger til spillere der repræsenterer Birkemose Golf Club

Til gengæld for klubbens støtte til spillerrne forventer Elite udvalget følgende:

 1. Du deltager aktivt i træningen. Hvis du er forhindret i at træne eller spille, melder du afbud i god tid.
 2. Du repræsenterer klubben på en værdi måde på og uden for banen.
 3. Du deltager i klubmesterskaber.
 4. Du deltager i mendst 2 handicapturneringer pr. sæson.
 5. Du deltager hvis muligt i ranglisteturneringer
 6. Du benytter det af klubben valgte tøj til turneringer.
 7. Du deltager i spillermøder
 8. Du udarbejder en personlig handleplan for sæsonen.
 9. Du skal være parat til at gøre en personlig indsats over for en sponsor og klubbens øvrige spillere, samt yde hjælp og støtte i forbindelse med arrangementer til gavn for klubben.
 10. Du bruger kun vores Facebook side til positive kommentarer og opslag,
 11. Du respekterer at alle uoverensstemmelser kun diskuteres med et medlem af eliteudvalget.
 12. Du accepterer, støtter og respekterer din træner, holdleder, eliteudvalget samt alle dine medspillere.
 13. Du accepterer, at spillere som ikke efterlever de gældende regler, anført af eliteudvalget bortvises uden varsel.

Spillerens tilbud fra klubben:

Spillerne vil under forudsætning af overholdelse af gældende regler og tilstrækkelige økonomiske midler få tilbudt:

 1. Den ugentlig træningssamling der fastsættes forud for sæsonstart.
 2. Holdtrøje hvis man udtages til et sådant.
 3. Træningslejr og træningssamlinger med delvis økonomisk støtte.
 4. Deltagelse i holdturneringer
 5. Deltagelse i individuelle turneringer, såfremt økonomien tillader det.
 6. Relevante kurser der er godkendt af eliteudvalget.

Organisation

Eliteudvalget består af en formand, en træner og 3 medlemmer.

 


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60