Udvalg

Kære junior.

Hermed inviteres alle til træning i Birkemose Golf Club. Træning bliver en kombination af undervisning, konkurrencer og spil ☺

Følg gerne med på Facebook

 

Formål

Det er sjovt at spille golf og spillet giver en masse realtioner og meget mere.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten samt søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles glæde ved golf.

Målsætning

for juniorarbejdet i Birkemose Golf Club

Vi vil have så mange juniorer som muligt til at spille golf. Det skal være sjovt at spille golf i Birkemose Golf Club Det skal være trygt at spille golf i Birkemose golf Club.

Vi vil i juniorudvalget prøve at give juniorgolferne en så bred vifte af tilbud og muligheder, både golfmæssigt og via sociale arrangementer.

Der er altid voksne omkring juniorerne. Dels for at give tryghed, men mindst lige så meget for at være med til at skabe nogle sociale rammer, som de unge mennesker kan udfolde sig i.

I juniorudvalget vil vi:

Have et aktivt juniorudvalg som vil arbejde hårdt på at sikre opbakning fra frivillige, forældre og juniorerne selv til gavn for et aktivt golfliv.

Gratis ugentlig undervisning om tirsdagen i tidsrummet kl. 16.30 – 18.00. Ingen træning i juli måned.

Konstant arbejde på at optimere træning og talentpleje, inden for de økonomiske rammer klubben har.

Så vidt muligt sikre at der er hjælpetrænere til stede til træning.

Arrangere 2 sociale arrangementer i løbet af en sæson, der foregår uden for golfbanen.

Have øje for det sociale.

Tilmed dig juniorudvalgets facebookgruppe, hvor vi primært informere.

Klik på linket: https://www.facebook.com/groups/834684959942558/

eller direkte på facebook knappen.