Begynderudvalg BGC

Begynderudvalgets organisation

Udvalget, som er et åbent udvalg, består i 2020 af en formand, sekretær, 4 teoriundervisere, min. 2 yderligere medlemmer samt klubbens træner. Formanden for begynderudvalget udpeges af bestyrelsen. Dertil forefindes mentorer, der løbende deltager i afviklingen af kaninturneringer samt står til rådighed for spil med deltagerne på forløbene.

Begynderudvalg  2020:
Ove Søby. Formand, sekretær og regelunderviser: 3027 8928
Preben Bagger. Regelunderviser: 2942 4822
Stefan Høybye. Regelunderviser: 2877 8276
Ulrik Pedersen. Regelunderviser: 3166 2505
Jan Madsen. Medlem af begynderudvalg: 2014 7150
Horst Niesobski. Medlem af begynderudvalg: 2448 4501
Leo Kristensen. Medlem af begynderudvalg: 5192 0888
Klubbens træner Carsten Klingenberg: 3122 2122

Efter- videreuddannelse af regelundervisere:

Regelundervisernes kvalifikationer opretholdes gennem regelmæssig efteruddannelse. Denne planlægges i samarbejde med regelunderviserne. Der afsættes på klubbens budget mulighed for, at min. en af regelunderviserne kan tilbydes at deltage i efter- videreuddannelse hvert år.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60