Missionsplan for begynderudvalget

Begynderudvalgets formål:

Begynderudvalgets primære ansvarsområde er rekruttering og undervisning af nye golfspillere, samt medvirke til fastholdelse af disse. Herudover afvikling af eventuelle andre arrangementer til gavn for nye medlemmer.
Begynderudvalget fastsætter sammen med klubbens golftræner en ensartet procedure for uddannelse af nye golfspillere. Det er regelundervisernes overordnede ansvar at udfærdige relevant undervisningsmateriale til brug ved regelundervisningen samt foranledige, at regelmateriale til udlevering er bestilt. Dette sker i samarbejde med klubbens sekretariat.
Med udgangspunkt i golf og socialt samvær vil udvalget skaffe nye medlemmer, samt skabe de bedst mulige rammer for nye medlemmers udøvelse af golfsporten ved at:

  • Markedsføre vores begynderforløb i bestræbelserne på at tiltrække nye medlemmer.
  • Afvikle og gennemføre uddannelsesaktiviteter samt nye begynderturneringer.
  • Sikre en god oplevelse på begynderforløbet via service tilgængelighed og hjælpsomhed.
  • Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet med henblik på fastholdelse af medlemmerne
  • Medvirke til at integrere nye medlemmer til klublivet, bl.a via introduktion til diverse klubber i klubben.
  • Sikre en god kommunikation til udvalgets medlemmer samt løbende at revidere og opdatere listen af mentorer. Herudover sikre en god kommunikation til såvel mentorer som deltagerne på begynderforløbene.

Begynderudvalgets værdier

Service
Kvalitet
Tilgængelighed
Fællesskab
Respekt
Tolerance

Begynderudvalgets organisation

Udvalget, som er et åbent udvalg, består i 2018 af en formand, sekretær, 3 teoriundervisere, min. 2 yderligere medlemmer samt klubbens træner. Formanden for begynderudvalget udpeges af bestyrelsen. Dertil forefindes mentorer, der løbende deltager i afviklingen af kaninturneringer samt står til rådighed for spil med deltagerne på forløbene.

Begynderudvalg  2019:
Ove Søby. Formand, sekretær og regelunderviser: 3027 8928
Preben Bagger. Regelunderviser: 2942 4822
Jan Madsen. Medlem af begynderudvalg: 2014 7150
Horst Niesobski. Medlem af begynderudvalg: 2448 4501
Leo Kristensen. Medlem af begynderudvalg: 5192 0888
Lene Pedersen. Medlem af begynderudvalg: 5152 6279

Klubbens træner Carsten Klingenberg: 3122 2122

 

Målsætning 2019

Begynderudvalgets overordnede målsætning er at skaffe klubben nye medlemmer. Dette antal skaffes primært ved vores begynderforløb. Udvalget vil i samarbejde med klubbens træner tilbyde træningshold for spillere over hcp 36 til favorable priser. Udvalget er ansvarlig for i samarbejde med mentorerne at afvikle kaninturneringerne.
Derudover vil udvalget arbejde på at udvide antallet af forløbsdeltagere til reelle medlemmer maksimalt.

 

Efter- videreuddannelse af regelundervisere:

Regelundervisernes kvalifikationer opretholdes gennem regelmæssig efteruddannelse. Denne planlægges i samarbejde med regelunderviserne. Der afsættes på klubbens budget mulighed for, at min. en af regelunderviserne kan tilbydes at deltage i efter- videreuddannelse hvert år.

Ikrafttræden

Missionsplanen er vedtaget af udvalget og bestyrelsen i marts 2019.

 

Mentorer 2019

Jan Madsen  tlf. 2014 7150 Janalla­n1412@gmail.com
Verner Søgaard tlf. 2341 0904 soegaards_auto@mail.tele.dk
Horst Niesobski tlf. 2448 4501 horst.niesobski@gmail.com
Per Knudsen tlf. 6170 3845 lundogknudsen@gmail.com
Jørgen Jørgensen tlf. 2021 1173 solsorten6000@gmail.com
Ole Theilgaard tlf. 2441 1974 ole.theilgaard@gmail.com
Michael Grønkjær tlf. 2064 2809 michael@gtgrafisk.dk
Leo Kristensen tlf. 5192 0888 leo_kristensen@stofanet.dk
Bjarne Eriksen tlf. 4025 0266 bjarne-jytte@profibermail.dk
Bent Madsen tlf. 5126 1526 bm@mailzone.dk
Ove Søby tlf. 3027 8928 Brynet49@gmail.com
Flemming Rasmussen tlf. 5240 8402 fl.r@live.dk
Jytte Bang-Jensen tlf. 2421 8477 bjarne-jytte@profibermail.dk
Kirsten Andersen tlf. 3027 8998 brynet49@gmail.com
Ernst Schmidt tlf. 5073 9084 f57800@danfoss.com
Rene Skytte tlf. 3113 2968 rene.skytte@gmail.com
Tommy Lund tlf. 2272 1360 Lund108@stofanet.dk
Lars Guldager  tlf. 5334 6263 guldagerlars@gmail.com
Martin Aarestrup Friis tlf. 2160 9407 martin.friis@stofanet.dk
SteenHolzmann                                      tlf. 4060 2144 holzmann@fam.holzmann.dk
Peter Juhl tlf. 2819 2025 peter.juhl@live.dk
Teddy Thye Hedegaard tlf. 3038 4048 ireneteddyhedegaard@gmail.com
Maria Høybye tlf. 5132 0234 m.hoybye@gmail.com

 


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60