Turneringsudvalg

Udvalgets formål

Turneringsudvalget tilrettelægger og afholder klubbens månedsturneringer og klubmesterskaber.

Det er ikke udvalgets formål at oprette og afholde turneringer for elitehold, begynderudvalg eller klubber i klubben, men udvalget kan assistere med turneringsopsætning og administration.

Udvalget kan arrangere andre fælles turneringer såsom maratonmatch og ægtepar-turneringer.

Udvalget sætter de enkelte turneringer op i Golfbox.

Månedsturneringer skal tilrettelægges således, at flest mulige medlemmer finder det attraktivt at deltage.

Udvalgets værdier

Vi skal have en god kommunikation

Vi skal være åbne og imødekommende

Vi skal udvise respekt og tolerance

Vi skal væe med til at skabe den gode stemning i klubben ved at samle klubbens medlemmer til turneringer.

Organisation

Turneringsudvalget består af en formand, en sekretær samt af 3-5 turneringsledere.

Der afholdes 3-5 årlige møder hvor turneringerne planlægges.. Efter årets første møde afleveres listen med turneringer til golfmanager, der arbejder på at skaffe sponsorer til de enkelte månedsturneringer.

Målsætning

Det er turneringsudvalgets målsæting, at gøre turneringerne så attraktive, at der i gennemsnit vil være 85 deltagere pr. turnering

Formand

Allan Nielsen
allan.nielsen@profibermail.dk


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60