Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club

Lokalregler på 18 huls banen i Birkemose Golf Club

Markeringer

Hvide markeringer:                   Out of bounds
Røde/Gule markeringer:        Strafområder
Blå markeringer:                         Areal under reparation
Grøn top:                                       Område med spilleforbud
Droppezoner:                              Markeret med skilt

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Ikke-flytbare forhindringer

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Sten som angiver afstand
Sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Droppezone Hul 17
Hvis en bold er i det første strafområde, foran teested 50 på hul 17, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, har spilleren disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:

  • Tage lempelse efter Regel 17.1 eller
  • Som en ekstra mulighed droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen foran strafområdet. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

Provisorisk bold for en bold i et strafområde
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet lige foran teested 50 på hul 13, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
  2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
  3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.

Out of bounds bag green hul 9

En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen bagved green på hul 9, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen, der er in bounds for andre huller.

Out of bounds bag green hul 11

En bold, der kommer til at ligge stille på den anden side af out of bounds pælene bagved green på hul 11, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen, der er in bounds for andre huller.

OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALREGLER:
Den generelle straf (Slagspil: 2 strafslag, Hulspil: Tab af hul)

Godkendt DGU, april 2024

Anden information

Afstandsmærker på fairway (rød: 100m, gul: 150m og hvid: 200m) samt sten ved kant af fairway (150m), angiver afstanden til forkanten af greenen, målt i luftlinje.