Udvalg

Birkemose Golf Club’s udvalg er sammensat af frivillige ildsjæle der ønsker at yde en indsats for klubben.

De respektive udvalgsformænd udpeges i henhold til klubbens vedtægter af bestyrelsen. Herefter sammensætter udvalgene selv deres bestyrelser/arbejdsgrupper.

Skulle du have tid og lyst til, at bruge lidt tid på klubben, enten i en fast rutine eller ved ad hoc opgaver, så henvend dig i sekretariatet.